Zbór Badaczy Pisma Świętego w Melbourne, Australia

The Polish Bible Students Association

 
Spis Audycji dla Radia 3ZZZ w Melbourne, Australia  nadawanych w każdą czwartą sobotę miesiąca
Data Tytuł MP3
2017-12-23
Hołd pasterzy i mędrców
Słuchaj
2017-11-25
Podobieństwo o dwóch przyjaciołach
Słuchaj
2017-10-23
Jeśliby zgrzeszył brat twój
Słuchaj
2017-09-23
Kto wierny jest w małym
Słuchaj
2017-08-26
Podobieństwo o szafarzu
Słuchaj
2017-07-22
Lekcja Pokory i Gościnności
Słuchaj
2017-06-24
Podobieństwo o kwasie
Słuchaj
2017-05-27
Przypowieści o Skarbie w Roli i Cennej Perle
Słuchaj
2017-04-22
Droga do Zbawienia
Słuchaj
2017-03-25
Tajemnica Królestwa Niebios
Słuchaj
2017-02-25
Syn Marnotrawny
Słuchaj
2017-01-28
Zagubiona Owca
Słuchaj
2016-12-24
Narodzenie Bożego Syna, Jezusa
Słuchaj
2016-11-26
Przypowieść o Pszenicy i Kąkolu
Słuchaj
2016-10-22
Przypowieść o Dziesięciu Pannach
Słuchaj
2016-09-24
Przypowieści Pana Jezusa
Słuchaj
2016-08-27
Siódma Trąba
Słuchaj
2016-07-24
Szósta Trąba
Słuchaj
2016-06-25
Czwarta i piąta trąba
Słuchaj
2016-05-28
Siedmiu Aniołów i Siedem Trąb
Słuchaj
2016-04-23
Otwarcie Siódmej Pieczęci
Słuchaj
2016-03-26
Zmartwychwstanie
Słuchaj
2016-02-27
Otwarcie siedmiu Pieczęci
Słuchaj
2016-01-23
Księga zapieczętowana
Słuchaj
2015-12-26
A Słowo ciałem się stało
Słuchaj
2015-11-28
Wizja tronu w niebie
Słuchaj
2015-10-24 Radioton
2015-09-26
Nowa Pieśń
Słuchaj
2015-08-22 Laodycea Słuchaj
2015-07-25
Filadelfia
Słuchaj
2015-06-27
Przesłanie do Kościoła okresu w Sardes
Słuchaj
2015-05-23
Zbór w Tyjatyrze
Słuchaj
2015-04-24
Zbór w Pergamon
Słuchaj
2015-03-28
Święta Wielkanocne
Słuchaj
2015-02-28
Smyrna
Słuchaj
2015-01-24
Przesłanie do zboru okresu efeskiego
Słuchaj
2014-12-27
Dziś narodził się wam Zbawiciel
Słuchaj
2014-11-22 Wstęp do Objawienia Słuchaj
2014-10-25 Owoce Ducha Słuchaj
2014-09-27 ARMAGIEDDON Słuchaj
2014-08-23 Rady i Przestrogi św. Judy Słuchaj
2014-07-26 Listy Apostoła Jana Słuchaj
2014-06-28 Hymn o Miłości Słuchaj
2014-05-24 Powtórne Przyjście Pana Jezusa Słuchaj
2014-04-26 Drugi List Apostoła Piotra Słuchaj
2014-03-22 Pierwszy List Apostoła Piotra Słuchaj
2014-02-22 Kamienny Świadek Wielka Piramida w Giza Słuchaj
2014-01-25 List Św. Jakuba Słuchaj
2013-12-28 Święto Narodzenia Pana Jezusa Słuchaj
2013-11-23 Usprawiedliwienie Słuchaj
2013-10-27 Ludzie Wielkiej Wiary Słuchaj
2013-09-28 Zakon Cieniem Przyszłych Dóbr Słuchaj
2013-08-24 Najwyższy Kapłan według porządku Melchisedeka Słuchaj
2013-07-27 List do Hebrajczyków (pierwsza część) Słuchaj
2013-06-22 List Apostoła Pawła do Tytusa Słuchaj
2013-05-25 Drugi List apostoła Pawła do Tymoteusza Słuchaj
2013-04-27 Pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza Słuchaj
2013-03-23 Ostatnie oszustwo, gorsze od pierwszego Słuchaj
2013-02-23 Drugi List Apostoła Pawła do Tesaloniczan Słuchaj
2013-01-26 Najstarsza Księga Nowego Testamentu Słuchaj
2012-12-22 Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój Słuchaj
2012-11-24 Więzienny List do Kolosan Słuchaj
2012-10-27 Życie, Śmierć i Wieczność (powtórzona) Słuchaj
2012-09-22 Misja Apostoła Pawła w Rzymie Słuchaj
2012-08-25 Grzech się nie liczy Słuchaj
2012-07-28 Abrahama Potomstwa Słuchaj
2012-06-23 Rozważania nad Listem Apostoła Pawła do Rzymian Słuchaj
2012-05-26 Wstęp do listu Apostoła Pawła do Rzymian Słuchaj
2012-04-28 Listy Apostoła Pawła do Zborów Chrześcijańskich Słuchaj
2012-03-24 Ostatnia Wieczerza Pańska Słuchaj
2012-02-25 Podróż Apostoła Pawła do Rzymu Słuchaj
2012-01-28 Mowa Obronna Apostoła Pawła przed Królem Agryppą II Słuchaj
2011-12-24 Radosna Nowina Słuchaj
2011-11-26 Apostoł Paweł Uwięziony w Jerozolimie Słuchaj
2011-10-26 Radioton
2011-09-24 Trzecia Podróż Misyjna Apostoła Pawła cz. II Słuchaj
2011-08-27 Trzecia Podróż Misyjna Apostoła Pawła cz. I Słuchaj
2011-07-23 Kazanie Apostola Pawła w Atenach Słuchaj
2011-06-25 Druga Podróż misyjna Apostoła Pawła Słuchaj
2011-05-28 Pierwsza Podróż Misyjna Apostoła Pawła Słuchaj
2011-04-23 Chrystus Zmartwychwstał Słuchaj
2011-03-26 Zagrożenie dla Kościoła w Jerozolimie Słuchaj
2011-02-26 Poganie otrzymują Ducha Świętego Słuchaj
2011-01-22 Tabito Wstań! Słuchaj
2010-12-25 Narodzenie Zbawiciela Ludzkości Słuchaj
2010-11-27 Pierwszy Chrześcijański Męczennik i Dramatyczne Nawrócenie Słuchaj
2010-10-23 Filip i Dworzanin królowej Etiopii Słuchaj
2010-09-25 Samaria Przyjmuje Słowo Boże Słuchaj
2010-08-21 Wspólnota w Pierwotnym Kościele Słuchaj
2010-07-17 Kazanie św. Piotra w świątyni Słuchaj
2010-06-19 Piotr Uzdrawia Chromego Słuchaj
2010-05-15 Dzień Zielonych Świąt Słuchaj
2010-04-17 Wstęp do Księgi Dziejów Apostolskich Słuchaj
2010-03-20 Piłat, Kajfasz, Ananiasz i  Herod Słuchaj
2010-02-20 Pokój Boży – Równowaga Duchowa Słuchaj
2010-01-16 Prawda Słowa Bożego Słuchaj
2009-12-19 Oczekiwanie narodzenia Mesjasza Słuchaj
2009-11-21 Cena Słowa Bożego Słuchaj
2009-10-17 Radioton
2009-09-19 Tragiczne losy Jerozolimy Słuchaj
2009-08-15 Mądrość Słuchaj
2009-07-18 Zróżnicowanie Zasad Miłości i Sprawiedliwości Słuchaj
2009-06-20 Jezus nazwany przyjacielem Belzebuba Słuchaj
2009-05-16 Pokora i jej przeciwieństwo pycha Słuchaj
2009-04-18 Los ludzi, którzy przyczynili się do śmierci Pana Jezusa Słuchaj
2009-03-21 Dwa miecze Słuchaj
2009-02-21 Cierpliwość Słuchaj
2009-01-17 Pobożność Słuchaj
2008-12-20 Nazarejczyk Słuchaj
2008-11-15 Kazanie Ewangelii Umarłym Słuchaj
2008-10-18 Radioton
2008-09-20 Charakter Słuchaj
2008-08-16 Święty Szczepan Słuchaj
2008-07-19 Przypowieść o marnotrawnym synu Słuchaj
2008-06-21 Siła Języka Słuchaj
2008-05-17 Uczta weselna i wielka wieczerza Słuchaj
2008-04-19 Pascha Słuchaj
2008-03-15 Ostatnie dni ziemskiej Misji Pana Jezusa Słuchaj
2008-02-16 Przypowieść o owcach i kozłach Słuchaj
2008-01-19 Podobieństwo o Bogaczu i Łazarzu Słuchaj
2007-12-15 Nazwą imię jego JEZUS Słuchaj
2007-11-17 Podobieństwo o robotnikach w winnicy Słuchaj
2007-10-20 Radioton
2007-09-15 Przypowieść o Dobrym Samarytanie Słuchaj
2007-08-18 Przypowieść o Siewcy Słuchaj
2007-07-21 Przypowieść o Pszenicy i Kąkolu Słuchaj
2007-06-16 Wesele w Kanie Galilejskiej (kont.) Słuchaj
2007-05-19 Wesele w Kanie Galilejskiej Słuchaj
2007-04-21 Wjazd do Jerozolimy Słuchaj
2007-03-17 Wybór 12 Apostołów
2007-02-17 Chrzest w śmierć Chrystusa
2007-01-20 Chrzest Pokuty
2006-12-16 Mędrcy ze Wschodu
2006-11-18 Jezus Chrystus, Wystąpienie z Misją
2006-10-21 Wiek Ewangelii
2006-09-16 Jan Chrzciciel
2006-08-19 Prorocy Starego Testamentu
2006-07-15 Niewola Babilońska
2006-06-17 Panowanie Króla Salomona
2006-05-20 Panowanie Króla Dawida
2006-04-15 Proroctwa o śmierci Pana Jezusa
2006-03-18 Sabat
2006-02-18 Królowie Saul i Dawid
2006-01-21 Okres Królów Izraelskich
2005-12-17 Logos
2005-11-19 Księga Rut
Radioton
2005-09-17 Samuel
2005-08-20 Okres Sędziów cz.2
2005-07-16 Okres Sędziów
2005-06-18 Jozue
2005-05-21 Pan Bóg a (Trójca)
2005-04-16 Trzy pokusy Pana Jezusa
2005-03-19 Ukrzyżowanie
2005-02-19 Zdobycie Jerycha
2005-01-15 Wejście do Ziemi Obiecanej
2004-12-18 Dzieciątko Jezus
2004-11-20 Zwycięstwo nad śmiercią
2004-10-16 Kapłaństwo
2004-09-18 Audycja powtórzona z 19/05/2001
2004-08-21 Audycja powtórzona z 18/08/2001
2004-07-17 Audycja powtórzona z 21/07/2001
2004-06-19 Przybytek – Namiot Zgromadzenia
2004-05-15 Pięćdziesiątnica
2004-04-17 Krzyż
2004-03-20 Dekalog – Dziesięcioro Przykazań
2004-02-21 Mojżesz cz. II
2004-01-17 Mojżesz cz. I
2003-12-20 Narodzenie Pana Jezusa
2003-11-15 Józef
2003-10-18 Jakub
2003-09-20 Izaak
2003-08-16 Abraham
2003-07-19 Potop - uzupełnienie
2003-06-21 Potop
2003-05-17 Plan Boży
2003-04-19 Wielkanoc + Proroctwa o śmierci P.J.
2003-03-15 Biblia, Manuskrypty
2003-02-15 Biblia, Nowy Testament
2003-01-18 Biblia, Stary Testament
2002-12-21 Proroctwa o Mesjaszu
2002-11-16 Życie, Śmierć i Wieczność
radioton
2002-09-18 Święty Piotr
2002-08-17 Święty Paweł
2002-07-21 Restytucja
2002-06-15 Prawda
2002-05-18 Modlitwa
2002-04-20 Jerozolima
2002-03-16 Wieczerza
2002-03-02 Pojednanie
2002-01-19 Pan Bóg
2001-12-15 Narodzenie Pana Jezusa
2001-11-17 Okup
2001-10-20 Gdzie są Umarli?
2001-09-15 Kościół
2001-08-18 Dlaczego Bóg Dozwolił Zło?
2001-07-21 Wiara
2001-06-16 Duch Święty
2001-05-19 Królestwo Boże
2001-04-21 Zmartwychwstanie
   
Słuchaj