Lista wykładów i szkółek proroczych według dat Lista alfabetyczna według nazwisk
Mówca Temat Miejsce i Data
Dowhan, Ewhen  Przemijanie czasu – starość (UA) Lwów, 17-18.08.2013
Kuc, Stanisław  Dwa nakarmienia Lwów, 17-18.08.2013
Pietrzyk, Sławomir  Jan Chrzciciel Bielsko Biała, 18.08.2013
Sławiński, Stanisław  Wierność aż do śmierci w naszych czasach Bielsko Biała, 18.08.2013
Sochacki, Michał  Bądź wierny aż do śmierci Bielsko Biała, 18.08.2013
Sygnowski, Tomasz  Zbliżając się do Jeruzalemu Lwów, 17-18.08.2013
Bojczuk, Roman  Czyste serce (UA) Lwów, 17-18.08.2013
Chór Pieśni wieczorne Lwów, 17-18.08.2013
Florczak, Sławomir  Proroctwo Daniela 2 rozdział Lwów, 17-18.08.2013
Krawczyk, Leszek  Proroctwa na dziś Lwów, 17-18.08.2013
Olejarz, Franciszek  Objawienie króla jako błyskawica Lwów, 17-18.08.2013
Knop, Jan  Zebranie pytań Białogard, 4-6.08.2013
Olejarz, Franciszek  Przypowieść o drogocennej perle Białogard, 4-6.08.2013
Pietrzyk, Edward  Trzy części Białogard, 4-6.08.2013
Bywalec, Walenty  Wykład do chrztu Białogard, 4-6.08.2013
Kaleta, Daniel  Czasy przywrócenia wszystkiego (dyskusja: P. Krajcer, D. Kaleta, P. Lipianin) Białogard, 4-6.08.2013
Kopczyk, Adam  Historia Jozuego Białogard, 4-6.08.2013
Krajcer, Piotr  Czasy przywrócenia wszystkiego (dyskusja: P. Krajcer, D. Kaleta, P. Lipianin) Białogard, 4-6.08.2013
Kwarciak, Mariusz  Nie chciałeś ofiar krwawych Białogard, 4-6.08.2013
Lipianin, Paweł  Czasy przywrócenia wszystkiego (dyskusja: P. Krajcer, D. Kaleta, P. Lipianin) Białogard, 4-6.08.2013
Głąb, Henryk  Trudne przykazanie Białogard, 4-6.08.2013
Krawczyk, Daniel  Nie miłujmy słowem i językiem, ale uczynkiem i prawdą Białogard, 4-6.08.2013
Sikora, Marek  Wody żywota Białogard, 4-6.08.2013
Szarkowicz, Henryk  Dzień przygotowania Białogard, 4-6.08.2013
Knop, Jan  O wierze Budziarze, 20-21.07.2013
Samuła, Ryszard  Zalecenia Boże przekazane przez apostoła Pawła Budziarze, 20-21.07.2013
Łajbida, Andrzej  Godziny pokuszenia Budziarze, 20-21.07.2013
Olejarz, Franciszek  wykład do chrztu Budziarze, 20-21.07.2013
Pietrzyk, Edward  Symbolika zdobycia Jerycha Budziarze, 20-21.07.2013
Pulikowski, Lucjan  Zebranie świadectw Budziarze, 20-21.07.2013
Wójciak, Tadeusz  Powiedzcie sprawiedliwemu, że mu będzie dobrze Budziarze, 20-21.07.2013
Knop, Jan  Czy umiesz przykazania? Kraków – Konwencja Generalna, 6-7.07.2013
Wójciak, Tadeusz  Wracam do Emaus Kraków – Konwencja Generalna, 6-7.07.2013
Bojczuk, Roman  Będę z tobą Kraków – Konwencja Generalna, 6-7.07.2013
Kopak, Jerzy  Trzy misje Eliasza Kraków – Konwencja Generalna, 6-7.07.2013
Krajcer, Piotr  Wzmacniajcie się wszyscy, którzy macie nadzieję w Panu Kraków – Konwencja Generalna, 6-7.07.2013
Olejarz, Franciszek  Nie schodź do domu Kraków – Konwencja Generalna, 6-7.07.2013
Krawczyk, Daniel  Rola pasterza Kostki Duże, 29-30.06.2013
Sygnowski, Józef  Zasługi Jezusa Chrystusa, ich zastosowanie i przypisanie Kostki Duże, 29-30.06.2013
Sygnowski, Tomasz  A z pełności jego myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaskę Kostki Duże, 29-30.06.2013
Honkisz, Jerzy  Pan patrzy na serce Kostki Duże, 29-30.06.2013
Knop, Ryszard  Prawda z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość z nieba wyjrzy Kostki Duże, 29-30.06.2013
Krawczyk, Leszek  Dobra cząstka Kostki Duże, 29-30.06.2013
Sadowy, Edward  Biada wam, gdyby dobrze o was mówili wszyscy ludzie Kostki Duże, 29-30.06.2013
Gromann, Albert  Sprawiedliwość w życiu powołanych Warszawa, 09.06.2013
Pietrzyk, Edward  Na miejscu Chrystusowym poselstwo sprawujemy Chrzanów, 9.06.2013
Pulikowski, Lucjan  Powrót łaski do narodu wybranego Chrzanów, 9.06.2013
Sławiński, Stanisław  Sprawiedliwy z wiary żyć będzie Chrzanów, 9.06.2013
Suchanek, Mirosław  Niewiasto, wielka jest twoja wiara Chrzanów, 9.06.2013
Kolak, Łukasz  Szkoła prorocza : Proroctw nie lekceważcie Kraków,  19.5.2013
Knop, Jan  Nastaną czasy trudne Tarnów, 12.05.2013
Krajcer, Piotr  Odbudowa świątyni Tarnów, 12.05.2013
Olejarz, Franciszek  Królestwo Boże Tarnów, 12.05.2013
Wójciak, Tadeusz  Dobra cząstka Tarnów, 12.05.2013
Bywalec, Walenty  Rozjaśniła się ziemia od Jego blasku Kraków,  3.5.2013
Kozłowski, Paweł  Radość Warszawa, 28.04.2013
Wójciak, Tadeusz  Umywszy ręce swoje, chodzę wokoło ołtarza twojego Panie- Psalm 26:6 Kraków,  28.4.2013
Wójciak, Tadeusz  Sam na sam z Bogiem Kraków,  28.4.2013
Baryła, Mateusz  Szkoła prorocza : Na początku było Słowo Kraków,  21.4.2013
Krawczyk, Daniel  Dom duchowy w zborze Kraków, 14.04.2013
Lipianin, Paweł  Wysokie powołanie jako podstawa budowy domu duchowego Kraków, 14.04.2013
Pogoda, Beniamin  Budowa domu duchowego na zewnątrz Kraków, 14.04.2013
Syloe, Chór  Pieśni Kraków, 14.04.2013
Szarkowicz, Leszek  Budowanie domu duchowego w rodzinie Kraków, 14.04.2013
Pietrzyk, Sławomir  O Jezusie Chrystusie w historii Józefa, Judy i Beniamina Kraków,  31.3.2013
Knop, Jan  Wysokie Powołanie (cz. 1) Kraków, 16.03.2013
Knop, Jan  Wysokie Powołanie (cz. 2) Kraków, 16.03.2013
Knop, Jan  Wysokie Powołanie (cz. 3) Kraków, 16.03.2013
Kupski Chrześcijanin to pasjonat Warszawa, 10.03.2013
Purwin, Krzysztof  Szkoła Prorocza : Rodzina Kraków,  3.3.2013
Nawrocki, Krzysztof  Rzym 8:17 - Jeśli z nim cierpimy … Kraków,  24.2.2013
Fil, Korneliusz  Szkoła Prorocza : Apostoł Paweł w Arabii Kraków,  17.2.2013
Kaczor, Bronisław  Śmierć Pańską opowiadajcie Biłgoraj, 17.02.2013
Lipka, Aleksander  Próba i oczyszczenie domu Lewiego Biłgoraj, 17.02.2013
Kozłowski, Paweł  Proroctwo Jonasza Warszawa, 10.02.2013
Mrzygłód, Piotr  Na czym polega żywot wieczny? Kraków,  10.2.2013
Kaczor, Bronisław  Wykład okołopamiątkowy Kraków,  27.1.2013
Lipka, Aleksander  Bałwochwalstwo jako jeden z uczynków ciała Biłgoraj, 20.01.2013
Wójciak, Tadeusz  Różnorodność naczyń w domu Bożym Biłgoraj, 20.01.2013
Wójciak, Tadeusz  Przywiązany do Pana Biłgoraj, 20.01.2013
Florczak, Sławomir  Aby wszyscy byli jedno Kraków,  13.1.2013
Florczak, Sławomir  Przestroga dla nas Kraków,  13.1.2013
Komanowski, Adam  Wykład noworoczny Kraków,  1.1.2013
Głąb, Henryk  Zmysł smaku Biłgoraj, zimowisko, 27-30.12.2012
Olejarz, Franciszek  Zmysł węchu Biłgoraj, zimowisko, 27-30.12.2012
Olejarz, Franciszek  Zmysł dotyku Biłgoraj, zimowisko, 27-30.12.2012
Sadowy, Edward  Zmysł wzroku Biłgoraj, zimowisko, 27-30.12.2012
Sadowy, Edward  Zmysł słuchu Biłgoraj, zimowisko, 27-30.12.2012
Sadowy, Edward  Zmysł wzroku i słuchu – dyskusja Biłgoraj, zimowisko, 27-30.12.2012
Sławiński, Stanisław  Zmysł Chrystusowy – dyskusja Biłgoraj, zimowisko, 27-30.12.2012
Sygnowski, Józef  Zmysł Chrystusowy Biłgoraj, zimowisko, 27-30.12.2012
Iwaniak, Daniel  Narodzenie Pana Jezusa Kraków,  26.12.2012
Ciechanowski, Jan  Współczesny Izrael a proroctwa Kraków,  25.12.2012
Bywalec, Walenty  Proroctw nie lekceważcie 1Tes. 5:20 Kraków,  23.12.2012
Krajcer, Piotr  2 List do Tymoteusza 3:16 Biłgoraj, 16 i 25.12.2012
Krajcer, Piotr  2 Mojżeszowa 29:38 Biłgoraj, 16 i 25.12.2012
Sygnowski, Józef  Dzieło narodzonego Chrystusa (25.12.2012) Biłgoraj, 16 i 25.12.2012
Zawadzki, Edward  Ewangelia Marka 7:24-37 Biłgoraj, 16 i 25.12.2012
Kubic, Maciej  Psalm 133 - Oto jako rzecz dobra gdy bracia zgodnie mieszkają Kraków,  9.12.2012
Kozłowski, Paweł  Tolerancja Warszawa, 02.12.2012
Dąbek, Andrzej  Szkoła prorocza : Przypowieść o synu marnotrawnym Kraków,  18.11.2012
Gromann, Albert  2 Piotra 1:5 Warszawa, 18.11.2012
Samuła, Ryszard  Cierpienie Ijoba przykładem dla nas Biłgoraj, 18.11.2012
Samuła, Ryszard  Otwórzcie się bramy Biłgoraj, 18.11.2012
Szarkowicz, Leszek  Pociągnięcie przez Boga Biłgoraj, 18.11.2012
Springer, Allen  Ew. Marka 2:27 - Lekcja o sabacie Kraków,  6.11.2012
Kozłowski, Paweł  Wielowymiarowość Przypowieści Warszawa, 04.11.2012
Knop, Jan  Badanie Listu Judy (cz. 1) Białogard, spotkanie młodzieżowe, 1-2.11.2012
Kopak, Jerzy  Plagi egipskie Białogard, spotkanie młodzieżowe, 1-2.11.2012
Olejarz, Franciszek  Obj. 2:17 Białogard, spotkanie młodzieżowe, 1-2.11.2012
Szarkowicz, Henryk  Badanie Listu Judy (cz. 2) Białogard, spotkanie młodzieżowe, 1-2.11.2012
Knop, Jan  Księga Estery Białogard, spotkanie młodzieżowe, 1-2.11.2012
Olejarz, Franciszek  Siedem narodów kananejskich Białogard, spotkanie młodzieżowe, 1-2.11.2012
Szarkowicz, Daniel  1 Tym. 4:12 Białogard, spotkanie młodzieżowe, 1-2.11.2012
Szarkowicz, Henryk  Jerycho Białogard, spotkanie młodzieżowe, 1-2.11.2012
Szarkowicz, Henryk  Pytania do wykładu "Jerycho" Białogard, spotkanie młodzieżowe, 1-2.11.2012
Kozłowski, Paweł  Przypowieści Pana Jezusa Warszawa, 28.10.2012
Krajcer, Piotr  Ofiary Starego Testamentu - rozważanie Kraków,  28.10.2012
Krajcer, Piotr  Jak rozwiązywać spory Kraków,  28.10.2012
Florczak, Sławomir  Kwalifikacje sług zborowych Biłgoraj, 21.10.2012
Florczak, Sławomir  Kwalifikacje sług zborowych (c.d.) Biłgoraj, 21.10.2012
Garbacz, Józef  Szczególny lud Boży Biłgoraj, 21.10.2012
Iwaniak, Marek  Szkoła prorocza - Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi Kraków,  21.10.2012
Wójciak, Tadeusz  (temat wykładu) Warszawa, 21.10.2012
Wójciak, Tadeusz  (temat wykładu) Warszawa, 21.10.2012
Kaleta, Daniel  Natrętna wdowa Kraków, 14.10.2012
Kaleta, Daniel  Natrętna wdowa (skrypt) Kraków, 14.10.2012
Knop, Jan  Świętość uznawana przez Pana (ofiara miedzianego ołtarza) Kraków, 14.10.2012
Krajcer, Piotr  Nie ustawajcie w czynieniu dobrze Kraków, 14.10.2012
Syloe Pieśni Kraków, 14.10.2012
Szarkowicz, Henryk  Świadectwa na temat dobrych uczynków Kraków, 14.10.2012
Kupski, Tomasz  Powątpiewanie Kraków,  7.10.2012
Pietrzyk, Sławomir  Rozważanie o naszym wzroku Kraków,  30.9.2012
Kaczor, Bronisław  Prawda i kłamstwo Kraków,  23.9.2012
Fil, Korneliusz  Szkoła Prorocza - Kazanie na górze Kraków,  16.9.2012
Głąb, Henryk  Godzina pokuszenia Biłgoraj, 16.09.2012
Sygnowski, Józef  Wonność ołtarza Biłgoraj, 16.09.2012
Szarkowicz, Daniel  Lekcje z życia Jakuba Biłgoraj, 16.09.2012
Iwaniak, Daniel  Bojujmy o wiarę Swarzędz, 9.09.2012
Krajcer, Piotr  Królestwo Boże – nasza tęsknota Swarzędz, 9.09.2012
Lipianin, Paweł  Ojcowski Dom Swarzędz, 9.09.2012
Mrzygłód, Piotr  Błogosławieństwa dla dwunastu pokoleń Kraków,  9.9.2012
Sochacki, Michał  Szukaj swojej wiary Swarzędz, 9.09.2012
Kuc, Stanisław  Dwa nakarmienia Chrzanów, 2.09.2012
Mrzygłód, Piotr  Dlaczego nie jestem charyzmatykiem Chrzanów, 2.09.2012
Sikora, Marek  Ja jestem Dobry Pasterz Chrzanów, 2.09.2012
Wójciak, Tadeusz  Patrząc na Jezusa Chrzanów, 2.09.2012
Nawrocki, Krzysztof  Szara strefa Kraków,  26.8.2012
Kolak, Łukasz  Szkoła Prorocza - Ludzie, antybohaterzy Kraków,  19.8.2012
Knop, Jan  Poświęcenie – ofiarowanie (cz. 1) Budziarze, kurs dla młodzieży, 18-25.08.2012
Knop, Jan  Poświęcenie – ofiarowanie (cz. 2) Budziarze, kurs dla młodzieży, 18-25.08.2012
Knop, Jan  Poświęcenie – ofiarowanie (cz. 3) Budziarze, kurs dla młodzieży, 18-25.08.2012
Knop, Jan  Poświęcenie – ofiarowanie (cz. 4) Budziarze, kurs dla młodzieży, 18-25.08.2012
Knop, Jan  Poświęcenie – ofiarowanie (cz. 5) Budziarze, kurs dla młodzieży, 18-25.08.2012
Knop, Jan  Poświęcenie – ofiarowanie (cz. 6) Budziarze, kurs dla młodzieży, 18-25.08.2012
Knop, Jan  Poświęcenie – ofiarowanie (cz. 7) Budziarze, kurs dla młodzieży, 18-25.08.2012
Knop, Jan  Poświęcenie – ofiarowanie (cz. 8) Budziarze, kurs dla młodzieży, 18-25.08.2012
Knop, Jan  Zebranie pytań (cz. 1) Budziarze, kurs dla młodzieży, 18-25.08.2012
Knop, Jan  Zebranie pytań (cz. 2) Budziarze, kurs dla młodzieży, 18-25.08.2012
Knop, Jan  Zebranie pytań (cz. 3) Budziarze, kurs dla młodzieży, 18-25.08.2012
Knop, Jan  Zebranie pytań (cz. 4) Budziarze, kurs dla młodzieży, 18-25.08.2012
Knop, Jan  Zebranie pytań (cz. 5) Budziarze, kurs dla młodzieży, 18-25.08.2012
Knop, Jan  Zebranie pytań (cz. 6) Budziarze, kurs dla młodzieży, 18-25.08.2012
Knop, Jan  Zebranie pytań (cz. 7) Budziarze, kurs dla młodzieży, 18-25.08.2012
Knop, Jan  Zebranie pytań (cz. 8) Budziarze, kurs dla młodzieży, 18-25.08.2012
Raczek, Krzysztof  Wiara Kraków,  12.8.2012
Komanowski, Adam  Zaproszenie do Pańskiej służby Kraków,  29.7.2012
Iwaniak, Daniel  Który nie odrzucił modlitwy mojej Białogard, 22.07.2012
Kaczor, Bronisław  Prawdziwa wartość Białogard, 22.07.2012
Krajcer, Piotr  Kapłaństwo (studium z udziałem słuchaczy) Białogard, 22.07.2012
Kaleta, Daniel  Plagi Egipskie Białogard, 21.07.2012
Kaleta, Daniel  Daniel Kaleta (Prezentacja) Białogard, 21.07.2012
Knop, Ryszard  Tak biegnijcie, abyście otrzymali (wykład do chrztu) Białogard, 21.07.2012
Krawczyk, Leszek  W pokorze jedni drugich miejcie za wyższych nad siebie Białogard, 21.07.2012
Lipka, Hubert  Noc czuwania Białogard, 20.07.2012
Łajbida, Andrzej  List Chrystusowy Białogard, 20.07.2012
Olejarz, Franciszek  Działalność Eliasza Białogard, 20.07.2012
Plewniok, Henryk  Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej Białogard, 20.07.2012
Kozłowski, Paweł  Apokalipsa św. Jana Warszawa, 15.07.2012
Małkowski, Paweł  Przebudźmy się u ujmijmy naszą laskę proroczą Warszawa, 15.07.2012
Purwin, Jeremiasz  Cuda mesjańskie Warszawa, 15.07.2012
Siedleczka, Józef  Chrystus Pan, On ukrzyżowany Kraków,  15.7.2012
Knop, Jan  Nabożeństwo pytań i odpowiedzi Budziarze, 8.07.2012
Nawrocki, Krzysztof  Życzenie pokoju Bożego (Filip. 4:6-7) Budziarze, 8.07.2012
Bywalec, Walenty  Wykład do chrztu Budziarze, 7.07.2012
Krajcer, Piotr  Nowe niebiosa i nowa ziemia Budziarze, 7.07.2012
Pietrzyk, Edward  Zwycięzca odziedziczy wszystko (Obj. 21:7) Budziarze, 7.07.2012
Siedleczka, Józef  Cóż oddam Panu za dobrodziejstwa Jego Budziarze, 7.07.2012
Szarkowicz, Henryk  Nabożeństwo świadectw Budziarze, 7.07.2012
Iwaniak, Daniel  Społeczność świadectw, pieśni i modlitw Hebdów, 24.06.2012
Kubic, Piotr  Ewangelia Jana rozdz. 14-16 Hebdów, 24.06.2012
Organek, Adam  Pożegnanie Jezusa Hebdów, 24.06.2012
Pietrzyk, Sławomir  Chciałbym, abyście owocowali Hebdów, 24.06.2012
Bywalec, Dariusz  Uczestnicy Boskiej Natury Kraków,  17.6.2012
Knop, Jan  Nowe Stworzenie (cz. 1) Poznań, 17.06.2012
Knop, Jan  Nowe Stworzenie (cz. 2) Poznań, 17.06.2012
Lipka, Aleksander  List do Rzymian 9:6 Biłgoraj, 17.06.2012
Olejarz, Franciszek  Ukazanie się Jezusa uczniom przy brzegu morza Tyberiadzkiego Biłgoraj, 17.06.2012
Purwin, Krzysztof  Szkoł Prorocza - Okup Kraków,  17.6.2012
Szarkowicz, Daniel  Historia Jakuba Poznań, 17.06.2012
Szymański, Waldemar  Nie odchodźcie, ale czekajcie Biłgoraj, 17.06.2012
Bywalec, Walenty  Pokutujcie i nawróćcie się Tarnów, 10.06.2012
Florczak, Łukasz  Sympozjum 1: Orędownik u Ojca Tarnów, 10.06.2012
Knop (Włoszakowice), Jan  Sympozjum 2: Pośrednik Tarnów, 10.06.2012
Krawczyk, Daniel  Usiłujcie Tarnów, 10.06.2012
Mrzygłód, Piotr  Lekcje z zapisów Zakonu Tarnów, 10.06.2012
Suchanek, Mirosław  Lekcja z historii Koryntu Kraków,  27.5.2012
Dziewoński, Marek  2 Mojż. 19:6 Biłgoraj, 20.05.2012
Dziewoński, Marek  Ja sam aż do starości i sędziwości nosić was będę Biłgoraj, 20.05.2012
Głąb, Henryk  Nastały czasy trudne Biłgoraj, 20.05.2012
Dziewoński, Marek  Szukajcie w księdze Pana Andrychów, 13.05.2012
Kozłowski, Paweł  Wzbudzenie Łazarza Warszawa, 13.05.2012
Krajcer, Piotr  Badajcie Pisma Pana i czytajcie Andrychów, 13.05.2012
Kupski, Paweł  Wspólne śpiewanie Andrychów, 13.05.2012
Nawrocki, Krzysztof  Cichy i pokornego serca Andrychów, 13.05.2012
Szarkowicz, Henryk  Dobre anioły Andrychów, 13.05.2012
Knop, Jan  Rola kapłanów w narodzie izraelskim Miechów, 12.05.2012
Krajcer, Piotr  Służba kapłanów w Wieku Ewangelii Miechów, 12.05.2012
Szarkowicz, Leszek  Służba zborowa w obecnym czasie Miechów, 12.05.2012
Nawrocki, Krzysztof  Cichy i pokornego serca Kraków,  3.5.2012
Komanowski, Adam  Mesjańskie poselstwo Nehemiasza Kraków,  1.5.2012
Knop, Jan  Stan wesela (2 Kor. 11:1-2) Piotrowice, 29.04.2012
Krajcer, Piotr  Która jest wola Pańska (Efezj. 5:17) Piotrowice, 29.04.2012
Pogoda, Beniamin  Błogosławieni, którzy słuchają Piotrowice, 29.04.2012
Pulikowski, Lucjan  Abyście nie upadli na duchu Piotrowice, 29.04.2012
Blecharczyk, Stanisław  Ufność w Panu Włoszakowice, 27.04.2012
Knitter, Marek  Chrystus podwyższony Włoszakowice, 27.04.2012
Krajcer, Piotr  Księga Rut (cz. 1) Włoszakowice, 27.04.2012
Krajcer, Piotr  Księga Rut (cz. 2) Włoszakowice, 27.04.2012
Kubic, Maciej  Szkoła prorocza : Przypowieść o rolniku Kraków,  22.4.2012
Purwin, Jeremiasz  Chowanie się w wieży a za murem Warszawa, 22.04.2012
Głąb, Henryk  Nie upodabniajcie się do tego świata Kraków, 15.04.2012
Olejarz, Franciszek  Przemieńcie się przez odnowienie umysłu Kraków, 15.04.2012
Olszewski, Adam  Nie miłujcie świata Kraków, 15.04.2012
Szarkowicz, Daniel  Nie proszę, abyś ich wziął ze świata Kraków, 15.04.2012
Kozłowski, Paweł  Świątynia Warszawa, 09.04.2012
Pietrzyk, Sławomir  Oto droga Boża - Krzyż Chrystusowy Kraków,  8.4.2012
Iwaniak, Daniel  Kara Boża Kraków,  25.3.2012
Bywalec, Dariusz  1 Kor. 5:7-8 Biłgoraj, 18.03.2012
Bywalec, Dariusz  Abraham otrzymał Izaaka z powrotem przez zmartwychwstanie Biłgoraj, 18.03.2012
Zawadzki, Edward  Nasz Pan zdradzony Biłgoraj, 18.03.2012
Kaczor, Bronisław  Usuńcie stary kwas Kraków,  11.3.2012
Lipka, Aleksander  Do Pamiątki Warszawa, 11.03.2012
Lipka, Aleksander  Do Pamiątki II - Miłość wszystko zakrywa Warszawa, 11.03.2012
Florczak, Sławomir  Lepsza nadzieja Biłgoraj, 19.02.2012
Florczak, Sławomir  Moja sprawiedliwość Biłgoraj, 19.02.2012
Kolak, Łukasz  Lekcja z historii Józefa Kraków,  19.2.2012
Kozłowski, Paweł  Zmartwychwstanie Warszawa, 19.02.2012
Sadowy, Edward  Abyśmy postępowali jako przystoi na powołanie nasze Biłgoraj, 19.02.2012
Purwin, Jeremiasz  Izajasz 35:3-6 Kraków,  12.2.2012
Kopak, Jerzy  Wąska brama życia (Łuk. 13:22-30) Kraków,  22.1.2012
Fil, Korneliusz  Szkoła prorocza - Chrzest Kraków,  15.1.2012
Kaczor, Bronisław  Przybliżające się Królestwo Boże Biłgoraj, 15.01.2012
Kaczor, Bronisław  1 Jana 3:14-15 Biłgoraj, 15.01.2012
Szarkowicz, Eugeniusz  Ew. Jana 14:3 Biłgoraj, 15.01.2012
Krawczyk, Daniel  Oczyszczenie synów Lewiego Kraków,  8.1.2012
Krawczyk, Daniel  Błogosławieństwo Pańskie ubogaca Kraków,  8.1.2012
Bywalec, Dariusz  Lekcja z historii Abrahama (Hebr. 11:17-19) Kraków,  6.1.2012
Bywalec, Walenty  Wykład Noworoczny Kraków,  1.1.2012
Fil, Dawid  Szkoła prorocza - Estera obrazem na Oblubienicę Białystok, 2012
Kaleta, Daniel  Pascha a Pamiątka Niepołomice, 25.02.2012
Kaleta, Daniel  Dobre pytania Niepołomice, 25.02.2012
Kłusak, Józef  O zmartwychwstaniu Niepołomice, 25.02.2012
Krajcer, Piotr  Historia Rut Białystok, 2012
Krajcer, Piotr  Szukanie woli Bożej Białystok, 2012
Lipianin, Paweł  Łagodność Białystok, 2012
Nowak, A.  Dozwolenie na zło a miłość w zborze Białystok, 2012
Organek, Adam  O osądzaniu Białystok, 2012
Purwin, Andrzej  Szkoła prorocza - Jedność Białystok, 2012
Purwin, Jeremiasz  Jozafat Białystok, 2012
Purwin, Jeremiasz  List do Filipian Białystok, 2012
Purwin, Jeremiasz  Przypowieść o dwóch synach Białystok, 2012
Purwin, Jeremiasz  Trzeci dzień Białystok, 2012
Purwin, Rafał  Oczyszczenie Białystok, 2012
Targosz, Michał  Temat Białystok, 2012
Zabój, Józef  Krew nowego przymierza Białystok, 2012
Głąb, Henryk  Poselstwo do siedmiu zborów Biłgoraj (Młodzieżowe), 27-30.12.2011
Lipka, Aleksander  Królestwo Chrystusowe – Nowe Jeruzalem Biłgoraj (Młodzieżowe), 27-30.12.2011
Olejarz, Franciszek  Baranek i Jego Oblubienica Biłgoraj (Młodzieżowe), 27-30.12.2011
Sadowy, Edward  Niewiasta, smok i nierządnica Biłgoraj (Młodzieżowe), 27-30.12.2011
Pietrzyk, Sławomir  O świętach dzisiaj Kraków,  25.12.2011
Bywalec, Walenty  Kto czyta niechaj uważa Biłgoraj, 18.12.2011
Bywalec, Walenty  Wystawiona nadzieja Biłgoraj, 18.12.2011
Garbacz, Józef  Miejcie wiarę w Boga Biłgoraj, 18.12.2011
Barczuk, Kazimierz  Przymierza część 1 Warszawa, 27.11.2011
Barczuk, Kazimierz  Przymierza część 2 Warszawa, 27.11.2011
Nawrocki, Krzysztof  Czy chcesz zachować swą duszę? Kraków,  27.11.2011
Szarkowicz, Leszek  Zniechęcenie Biłgoraj, 20.11.2011
Wójciak, Tadeusz  Mój brat bliźniak Biłgoraj, 20.11.2011
Wójciak, Tadeusz  Tajemnica Królestwa Niebios Biłgoraj, 20.11.2011
Mrzygłód, Piotr  Każda rzecz ma swój czas Kraków,  13.11.2011
Komanowski, Adam  O nas samych Kraków,  11.11.2011
Kaczor, Bronisław  Śmierć i zmartwychwstanie Kraków,  30.10.2011
Kołacz, Ireneusz  Przełom wieków, przełom epok Świdnik, 30.10.2011
Lipka, Aleksander  Powierz Panu swoje sprawy Świdnik, 30.10.2011
Purwin, Rafał  Osiemdziesiąt pięter Świdnik, 30.10.2011
Sadowy, Edward  Zawierucha Pana Świdnik, 30.10.2011
Dziewoński, Marek  Cadyk - sprawiedliwy Kraków,  23.10.2011
Kozłowski, Paweł  Czym jest człowiek? Warszawa, 23.10.2011
Purwin, Rafał  Lekcja z historii króla Hiskiasza Kraków,  23.10.2011
Kulczycki, Mariusz  Służba Panu Bogu Biłgoraj, 16.10.2011
Kulczycki, Mariusz  2 Koryntian 5:10 Biłgoraj, 16.10.2011
Zawadzki, Edward  Powstrzymaj głos swój od płaczu Biłgoraj, 16.10.2011
Kopak, Jan  Cierpliwości wam potrzeba Kraków, 9.10.2011
Lipianin, Paweł  Kapłani Boga Kraków, 9.10.2011
Organek, Adam  Czy ty też jesteś z nich Kraków, 9.10.2011
Szarkowicz, Tomasz  Przyjdź Królestwo Twoje Kraków, 9.10.2011
Bywalec, Walenty  Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni Nałęczów, 25.09.2011
Głąb, Henryk  Cierpliwości wam potrzeba Nałęczów, 25.09.2011
Iwaniak, Daniel  Niech w nikim nie upada serce Kraków,  25.9.2011
Pietrzyk, Edward  Co będzie potem Nałęczów, 25.09.2011
Sygnowski, Józef  Usprawiedliwienie z wiary Nałęczów, 25.09.2011
Lipka, Aleksander  Oczekiwanie na uczcie Biłgoraj, 19.09.2011
Lipka, Aleksander  Prawo Zakonu a przykazania Pańskie Biłgoraj, 19.09.2011
Zawadzki, Edward  Uzdrowienie trędowatych Biłgoraj, 19.09.2011
Florczak, Sławomir  Święty, niewinny, odłączony od grzeszników Chrzanów, 18.09.2011
Krawczyk, Daniel  Patrząc na Jezusa, Wodza Chrzanów, 18.09.2011
Kubic, Adam  Zwiastuję wam radość wielką Chrzanów, 18.09.2011
Sygnowski, Józef  Grzech i przebaczenie Chrzanów, 18.09.2011
Krajcer, Piotr  Jak miłować samego siebie Poznań, 11.09.2011
Pietrzyk, Sławomir  Pokój mój daję wam Poznań, 11.09.2011
Wozniak, Daniel  Tron Boży i świątynia Poznań, 11.09.2011
Wójciak, Tadeusz  Kościsty osioł między dwoma brzemionami Poznań, 11.09.2011
Florczak, Sławomir  Zasady i prawa Królestwa Chrystusowego Andrychów, 4.09.2011
Knop, Jan  Przyjdź Królestwo Twoje Andrychów, 4.09.2011
Krajcer, Piotr  Podróż do Królestwa Bożego Andrychów, 4.09.2011
Szarkowicz, Henryk  Dlaczego Pan Jezus musiał cierpieć Andrychów, 4.09.2011
Dąbek, Paweł  Szaty Chrystusowej służby Bielsko Biała, 28.08.2011
Florczak, Sławomir  Pan Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni Chełm, 28.08.2011
Kaczor, Bronisław  W jaki sposób można praktycznie zawsze radować się w Panu Bielsko Biała, 28.08.2011
Kopak, Jan  Ewangelia zbawienia naszego Chełm, 28.08.2011
Lipka, Aleksander  Józef figurą na Pana jako życiodawcę Chełm, 28.08.2011
Nawrocki, Krzysztof  Chrystus naszą drogą do Boga Bielsko Biała, 28.08.2011
Samuła, Ryszard  Do kogo Panie pójdziemy Chełm, 28.08.2011
Sela, Chór  Pieśni Bielsko Biała, 28.08.2011
Szarkowicz, Leszek  Jam jest droga, prawda i żywot Bielsko Biała, 28.08.2011
Garbacz, Józef  Błogosławieństwa Nowego Przymierza Biłgoraj, 21.08.2011
Sikora, Marek  Gdy patrzymy na rzeczy niewidzialne Biłgoraj, 21.08.2011
Sikora, Marek  Abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą Biłgoraj, 21.08.2011
Suchanek, Mirosław  pobierz (~11 MB) Kraków,  14.8.2011
Pietrzyk, Sławomir  Temat Kraków,  31.7.2011
Bywalec, Walenty  Boże nasz składamy Ci dzięki i wielbimy Imię Twoje Białogard, 29-31.07.2011
Cap, Daniel  Jak możemy rozpoznać Boga i jaki jest Jego charakter Białogard, 29-31.07.2011
Knop, Jan  Zebranie pytań Białogard, 29-31.07.2011
Krajcer, Piotr  Nauki z historii Mojżesza Białogard, 29-31.07.2011
Kwarciak, Mariusz  Pokuta i przebaczenie Białogard, 29-31.07.2011
Mrzygłód, Piotr  Miłujmy się, mówmy o tym, co nas łączy Białogard, 29-31.07.2011
Olejarz, Franciszek  Czasy ochłody od obliczności Pańskiej Białogard, 29-31.07.2011
Suchanek, Mirosław  Zbawiciel w Kanie Galilejskiej Białogard, 29-31.07.2011
Sygnowski, Tomasz  Cierpieć, żeby królować Białogard, 29-31.07.2011
Szymański, Waldemar  Wykład do chrztu Białogard, 29-31.07.2011
Wozniak, Daniel  Podchwytliwe pytania zadawane Jezusowi Białogard, 29-31.07.2011
Kaleta, Daniel  Siedem podobieństw o powrocie Jezusa Budziarze, 16-17.07.2011
Kopczyk, Adam  Noe i jego przymierze Budziarze, 16-17.07.2011
Krajcer, Piotr  Niesprzeczanie się około sporów Budziarze, 16-17.07.2011
Pulikowski, Lucjan  Odwieczne ścieżki Budziarze, 16-17.07.2011
Kaczor, Bronisław  Chrzest w śmierć Chrystusa Budziarze, 16-17.07.2011
Knop, Jan  Szukajcie starych ścieżek Budziarze, 16-17.07.2011
Łajbida, Andrzej  Rzeka wody życia Budziarze, 16-17.07.2011
Suchanek, Mirosław  Zebranie świadectw Budziarze, 16-17.07.2011
Zawitkowski, Leszek  Żądanie króla Budziarze, 16-17.07.2011
Komanowski, Adam  Temat Kraków,  10.7.2011
Kaczor, Bronisław  Zawsze się radujcie! Kraków – Konwencja Generalna, 2-3.07.2011
Knop, Ryszard  Na ostatek, bracia! miejcie się dobrze Kraków – Konwencja Generalna, 2-3.07.2011
Krawczyk, Leszek  Ty mów, co należy na zdrową naukę Kraków – Konwencja Generalna, 2-3.07.2011
Kwarciak, Mariusz  Apostoł Piotr Kraków – Konwencja Generalna, 2-3.07.2011
Sadowy, Edward  Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju Kraków – Konwencja Generalna, 2-3.07.2011
Sygnowski, Józef  Powrót do biblijnej rodziny Kraków – Konwencja Generalna, 2-3.07.2011
Szarkowicz, Henryk  Przyjacielu jakżeś tu wszedł? Kraków – Konwencja Generalna, 2-3.07.2011
Knop, Jan  Stan spłodzenia z ducha Kostki Duże, 25-26.06.2011
Krawczyk, Leszek  Do kogóż pójdziemy Kostki Duże, 25-26.06.2011
Sygnowski, Józef  Słowo Boże powiązane z wiarą Kostki Duże, 25-26.06.2011
Wójciak, Tadeusz  Wiem, dokąd idę Kostki Duże, 25-26.06.2011
Bywalec, Walenty  Źródło wody wytryskujące ku żywotowi Kostki Duże, 25-26.06.2011
Knop, Ryszard  Ten, który mieszka w ochronie Najwyższego Kostki Duże, 25-26.06.2011
Kołacz, Zdzisław  Budujmy na opoce Kostki Duże, 25-26.06.2011
Krajcer, Piotr  Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani Kostki Duże, 25-26.06.2011
Kolak, Łukasz  Szkoła prorocza Kraków,  19.6.2011
Knop, Jan  Zielone Świątki Tarnów, 12.06.2011
Lipka, Aleksander  Nie wadźcie się w drodze Tarnów, 12.06.2011
Masiak, Szymon  Ciało Jezusa Tarnów, 12.06.2011
Olejarz, Franciszek  Ciało Chrystusa Tarnów, 12.06.2011
Pietrzyk, Edward  O robotnikach pracujących w winnicy Tarnów, 12.06.2011
Sygnowski, Tomasz  Pieśni, psalmy, wiersze Tarnów, 12.06.2011
Bywalec, Walenty  Zmierzam do celu (Filip. 3:14) Leszno, 29.05.2011
Dziewoński, Marek  Świętymi bądźcie Kraków,  29.5.2011
Honkisz, Jerzy  Miłujmy jedni drugich Leszno, 29.05.2011
Pulikowski, Lucjan  Zbudowanie świętych (1 Kor. 14:26) Leszno, 29.05.2011
Sygnowski, Tomasz  Dobry jest Bóg Izraelowi Leszno, 29.05.2011
Ciechanowski, Jan  Współczesny Izrael a proroctwa Warszawa, 22.05.2011
Krajcer, Piotr  Izajasz, poezje Warszawa, 22.05.2011
Krajcer, Piotr  Ofiara za grzech Warszawa, 22.05.2011
Miller, Łukasz  1 Piotra 2:1-3 Kraków,  22.5.2011
Kubic, Michał  Poświęcanie Bogu Warszawa, 21.05.2011
Krawczyk, Daniel  Panie, naucz nas obliczać dni nasze (Psalm 90:12) Biłgoraj, 15.05.2011
Krawczyk, Daniel  Bracia święci, powołania niebieskiego uczestnicy (Hebr. 3:1) Biłgoraj, 15.05.2011
Olejarz, Franciszek  Ostatnie przesłanie ap. Pawła (2 Tym. 4:1-4) Biłgoraj, 15.05.2011
Springer, Allen  Księga Joba 38:22-23 Kraków,  1.5.2011
Iwaniak, Daniel  Przed włożeniem rąk Kraków,  25.4.2011
Olejarz, Franciszek  Stare Przymierze Oleszyce, 24-25.04.2011
Rozwarski, Zenon  Pan zmartwychwstał Kraków,  24.4.2011
Sygnowski, Józef  Nowe Przymierze Oleszyce, 24-25.04.2011
Sygnowski, Józef  Nowe Przymierze (pytania) Oleszyce, 24-25.04.2011
Knop, Jan  Obchodzenie święta w przaśnikach szczerości i prawdy Kraków, 3.04.2011
Kubic, Piotr  Szczerość i prawda jako mechanizmy wszechświata Kraków, 3.04.2011
Szarkowicz, Daniel  Historia Absaloma Kraków, 3.04.2011
Szarkowicz, Leszek  Chodzenie w przaśnikach szczerości i prawdy Kraków, 3.04.2011
Zubala, Zenon  Wykład okolicznościowy Kraków,  27.3.2011
Fil, Korneliusz  Szkoła prorocza : Rozważania okołopamiątkowe Kraków,  20.3.2011
Knop, Jan  2 Mojżeszowa 12 rozdział (cz. 1) Biłgoraj, 20.03.2011
Knop, Jan  2 Mojżeszowa 12 rozdział (cz. 2) Biłgoraj, 20.03.2011
Szarkowicz, Eugeniusz  Modlitwa, której nauczył nas Pan Biłgoraj, 20.03.2011
Kubic, Adam  Przypowieść o 10 pannach Warszawa, 13.03.2011
Mrzygłód, Piotr  Jarzmo i brzemię Mat. 11:28-30 Kraków,  13.3.2011
Organek, Adam  Przypowieść o 10 pannach Warszawa, 13.03.2011
Olejarz, Franciszek  Znak przymierza zawartego z Noem (cz. 1) Biłgoraj, 20.02.2011
Olejarz, Franciszek  Znak przymierza zawartego z Noem (cz. 2) Biłgoraj, 20.02.2011
Sygnowski, Tomasz  Świętość Baranka Wielkanocnego Biłgoraj, 20.02.2011
Tudryn, Krzysztof  Prawo Boże Biłgoraj, 20.02.2011
Chachlica, Daniel  Wprowadzenie do Pamiątki Kraków,  13.2.2011
Iwaniak, Daniel  Jezus jako Rabin Kraków,  30.1.2011
Bywalec, Walenty  Pozyskiwanie brata swego Białystok, 23.01.2011
Bywalec, Walenty  Rozwój duchowy a doktryna Białystok, 23.01.2011
Nawrocki, Krzysztof  Podobieństwo o dzieciach Mat 11:16-19 Kraków,  23.1.2011
Krawczyk, Leszek  Chodził czyniąc cuda Biłgoraj, 16.01.2011
Krawczyk, Leszek  Dobry wybór Biłgoraj, 16.01.2011
Lipka, Aleksander  Postawił anioła i miecz Biłgoraj, 16.01.2011
Komanowski, Adam  Przyjdź królestwo twoje Kraków,  9.1.2011
Purwin, Jeremiasz  Wybór braci starszych Białystok, 09.01.2011
Florczak, Sławomir  Przypowieść o wielkiej wieczerzy Kraków,  6.1.2011
Florczak, Sławomir  Pobożność Kraków,  6.1.2011
Mrzygłód, Piotr  Czas jako narzędzie w ręku Boga Kraków,  1.1.2011
Fąferko , Daniel  Społeczność w zborze Białystok, 2011
Kopak, Jan  Sąd żywych i umarłych Biłgoraj, 6.04.2011
Lasek, M.  Ambicja Białystok, 2011
Lasek, M.  Gdzie jest baranek Białystok, 2011
Lasek, M.  Powstanie państwa Izrael Białystok, 2011
Lasek, M.  Wiara Białystok, 2011
Lipianin, Paweł  Podnoście głowy wasze Andrychów, 15.05.2011
Organek, Adam  Czy jesteście z nich Białystok, 2011
Organek, Adam  Duch Święty Białystok, 2011
Organek, Adam  Królewska zasada miłości Białystok, 2011
Organek, Adam  Mąż wegług Bożego serca Białystok, 2011
Organek, Adam  Nic nie umieć, tylko Jezusa Białystok, 2011
Organek, Adam  Wonność w Betanii Białystok, 2011
Organek, Dawid  Szkoła prorocza - Barnaba Białystok, 2011
Organek, Dawid  Szkoła prorocza - Kwas obmowy Białystok, 2011
Purwin, Andrzej  Działanie Ducha Świętego Białystok, 2011
Purwin, Andrzej  Szkoła prorocza - Odpuszczajcie winy wasze Białystok, 2011
Purwin, Jeremiasz  Dobre obyczaje Białystok, 2011
Purwin, Jeremiasz  Formuła chrztu Białystok, 2011
Purwin, Jeremiasz  Jedzenie i picie ciała i krwi Jezusa Białystok, 2011
Purwin, Jeremiasz  Kozioł Azazela Białystok, 2011
Purwin, Jeremiasz  Serce czyste stwórz we mnie Białystok, 2011
Purwin, Jeremiasz  Wiara i wiedza względem chronologii Białystok, 2011
Purwin, Jeremiasz  Wykład do pamiątki Białystok, 2011
Purwin, Rafał  80 piętro Białystok, 2011
Purwin, Rafał  Bądź mocny i nie opuszczaj rąk Białystok, 2011
Purwin, Rafał  Pokój Białystok, 2011
Sikora, Marek  Czas ochłody Białystok, 2011
Sobolewski, Andrzej  Droga do życia Białystok, 2011
Targosz, Michał  Cisza w życiu chrześcijanina Białystok, 2011
Targosz, Michał  Co mam czynić aby osiągnąć życie wieczne Białystok, 2011
Targosz, Michał  Społeczność samotności Białystok, 2011
Knop, Piotr  Czyściec, piekło, niebo, restytucja – podobieństwa, różnice i błędne wyrozumienie wersetów oraz charakteru Bożego Biłgoraj (młodzieżowe), 28-31.12.2010
Lipka, Aleksander  Mówienie językami, czynienie cudów – czy na pewno ustały? (cz. I) Biłgoraj (młodzieżowe), 28-31.12.2010
Lipka, Aleksander  Mówienie językami, czynienie cudów – czy na pewno ustały? (cz. II) Biłgoraj (młodzieżowe), 28-31.12.2010
Olejarz, Franciszek  Pamiątka – czemu tylko raz w roku? msza, opłatek (cz. I) Biłgoraj (młodzieżowe), 28-31.12.2010
Olejarz, Franciszek  Pamiątka – czemu tylko raz w roku? msza, opłatek (cz. II) Biłgoraj (młodzieżowe), 28-31.12.2010
Sygnowski, Tomasz  Spowiedź i odpuszczenie grzechów – dlaczego nie chcemy rozgrzeszenia od człowieka? Biłgoraj (młodzieżowe), 28-31.12.2010
Bywalec, Dariusz  Lekcja o sądzie Kraków,  26.12.2010
Krajcer, Piotr  Lżej będzie Sodomie i Gomorze Białogard, 25-26.12.2010
Krawczyk, Leszek  Przejście przez Jordan Pleśna, 25-26.12.2010
Purwin, Rafał  Sztorm na morzu Białystok, 26.12.2010
Samuła, Ryszard  Gdzie wasz skarb, tam serce wasze Białogard, 25-26.12.2010
Suchanek, Mirosław  Historia poświęcenia Jezusa w świątyni Pleśna, 25-26.12.2010
Sygnowski, Tomasz  Pan pocieszy z poranku Białogard, 25-26.12.2010
Szatyński, Łukasz  Uzdrowienie opętanego Gadareńczyka Pleśna, 25-26.12.2010
Kaczor, Bronisław  Narodzenie Pana Jezusa Kraków,  25.12.2010
Krajcer, Piotr  Jezus Chrystus – początek Białogard, 25-26.12.2010
Krajcer, Piotr  Proroctwa Mesjańskie (badanie) Białogard, 25-26.12.2010
Krawczyk, Daniel  Siedem rzeczy, których nienawidzi Pan Bóg Pleśna, 25-26.12.2010
Olejarz, Franciszek  Co widzisz Zachariaszu (Zach. 4) Pleśna, 25-26.12.2010
Organek, Adam  Nie bójcie się Białystok, 25.12.2010
Sygnowski, Tomasz  Odcięte ucho Białogard, 25-26.12.2010
Szatyński, Łukasz  Dziecię narodziło się nam (Izaj. 9:6) Pleśna, 25-26.12.2010
Szatyński, Łukasz  Unoszenie głów na przyjście Królestwa Pleśna, 25-26.12.2010
Knop, Ryszard  Ukaż mi Panie chwałę twoją Białystok, 19.12.2010
Knop, Ryszard  Wartość nauki Białystok, 19.12.2010
Kupski, Tomasz  Jozue Białystok, 19.12.2010
Makarzec, Krzysztof  Trafny wybór Białystok, 19.12.2010
Purwin, Andrzej  Szkoła prorocza - Kahal Białystok, 19.12.2010
Purwin, Jeremiasz  Miłość w życiu chrześcijanina Białystok, 19.12.2010
Purwin, Jeremiasz  Trzy przypowieści Białystok, 19.12.2010
Purwin, Krzysztof  Szkola Prorocza : Pokarm o wlasciwej porze Kraków,  19.12.2010
Purwin, Rafał  Świątynia Białystok, 19.12.2010
Sygnowski, Józef  Utrata płynności cierpienia Biłgoraj, 19.12.2010
Szatyński, Łukasz  Czasy Pogan Białystok, 19.12.2010
Szatyński, Łukasz  Szarańcza Białystok, 19.12.2010
Szymański, Waldemar  Proroctwo Izajasza 5:1-23 Biłgoraj, 19.12.2010
Szymański, Waldemar  Koronujesz rok dobrocią Twą Biłgoraj, 19.12.2010
Targosz, Michał  Słowa Białystok, 19.12.2010
Targosz, Michał  Witryna zła Białystok, 19.12.2010
Zub, Jan  Panowanie nad językiem Białystok, 19.12.2010
Sadowy, Edward  Jozue Warszawa, 12.12.2010
Targosz, Michał  Gedeon Warszawa, 11.12.2010
Iwaniak, Daniel  Największy lekarz Kraków,  28.11.2010
Bywalec, Walenty  Błąd blisko prawdy Biłgoraj, 21.11.2010
Bywalec, Walenty  Zobaczyć Królestwo Boże Biłgoraj, 21.11.2010
Sygnowski, Tomasz  Proroctwo Jeremiasza 31:8-12 Biłgoraj, 21.11.2010
Chachlica, Daniel  Lekcja o zmartwychwstaniu Kraków,  1.11.2010
Krajcer, Piotr  Lżej będzie Sodomie Wrocław, 24.10.2010
Krajcer, Piotr  Jezus Chrystus Wrocław, 24.10.2010
Miller, Łukasz  Cztery lekcje Aggieusza Wrocław, 24.10.2010
Iwaniak, Daniel  Prawo Boże wobec cudzoziemca Biłgoraj, 17.10.2010
Kubic, Maciej  Szkoła prorocza : Święty dzień odpocznienia Kraków,  17.10.2010
Pietrzyk, Edward  Mich. 5:4 (cz. I) Biłgoraj, 17.10.2010
Pietrzyk, Edward  Mich. 5:4 (cz. II) Biłgoraj, 17.10.2010
Krajcer, Piotr  Cóż mamy czynić, mężowie bracia? Kraków, 10.10.2010
Sygnowski, Józef  Misja Kościoła w Kościele Kraków, 10.10.2010
Szatyński, Łukasz  Proroctw nie lekceważcie Kraków, 10.10.2010
Szymański, Waldemar  Kościół Kraków, 10.10.2010
Wójciak, Tadeusz  Wierni szafarze tajemnic bożych Kraków,  3.10.2010
Wójciak, Tadeusz  Mężowie dobrej zapowiedzi Kraków,  3.10.2010
Kaleta, Daniel  Proroctwo Symeona Poznań, 19.09.2010
Kopak, Michał  Lekcja z proroctwa Jeremiasza Kraków,  19.9.2010
Krajcer, Piotr  Dobry jest Zakon Poznań, 19.09.2010
Kubic, Adam  Rozbitkowie wiary Poznań, 19.09.2010
Olejarz, Franciszek  Ew. Mateusza 14:22-36 Biłgoraj, 19.09.2010
Organek, Adam  Miłość z czystego serca, sumienia dobrego i wiary nieobłudnej Poznań, 19.09.2010
Sławiński, Stanisław  Czcij ojca i matkę Poznań, 19.09.2010
Zawitkowski, Leszek  Napominanie Biłgoraj, 19.09.2010
Zawitkowski, Leszek  Chronologia Biłgoraj, 19.09.2010
Nawrocki, Krzysztof  Budowa wieży Babel Kraków, 12.9.2010
Sygnowski, Józef  Nowe Przymierze Oleszyce,12.09.2010
Szarkowicz, Edward  Nie zabijaj Oleszyce,12.09.2010
Szarkowicz, Edward  Wędrówka przez życie Oleszyce,12.09.2010
Iwaniak, Daniel  Zbór moim domem Bielsko Biała, 5.09.2010
Kaleta, Daniel  Jeśli Pan domu nie zbuduje Bielsko Biała, 5.09.2010
Pogoda, Beniamin  O doborze wspólmałżonka Bielsko Biała, 5.09.2010
Sławiński, Stanisław  Zeznanie świadectw w formie wywiadów z trzema małżeństwami Bielsko Biała, 5.09.2010
Bywalec, Walenty  Czuwajcie! Chełm, 29.08.2010
Kaczor, Bronisław  Nowe Stworzenie Kraków, 29.8.2010
Knop, Ryszard  Nie będziesz brał imienia Pana Boga nadaremno Chełm, 29.08.2010
Sygnowski, Józef  Czy mamy Orędownika u Ojca? Chełm, 29.08.2010
Szarkowicz, Daniel  Ważne decyzje Chełm, 29.08.2010
Komanowski, Adam  Daj nam Ojcze orzeźwienie Kraków, 22.8.2010
Kolak, Łukasz  Szkoła Prorocza : Grzech bałwochwalstwa Kraków, 15.8.2010
Lipianin, Paweł  Pan jest Królem Biłgoraj, 15.08.2010
Lipka, Aleksander  Pokój Boży a pokój z Bogiem Biłgoraj, 15.08.2010
Szarkowicz, Leszek  Bez przesady Biłgoraj, 15.08.2010
Premraj, Samuel  Radosny list do filipian Kraków, 12.8.2010
Mrzygłód, Piotr  Lekcje z 1-go rozdziału księgi Koheleta Kraków, 8.8.2010
Krajcer, Piotr  Jednomyślność Białogard, 23-25.07.2010
Olejarz, Franciszek  Fałszywi prorocy Białogard, 23-25.07.2010
Premraj, Samuel  Charakterystyki orła Białogard, 23-25.07.2010
Szarkowicz, Henryk  Dziedzictwa opustoszałe Białogard, 23-25.07.2010
Bywalec, Dariusz  Wam dane jest znać tajemnice Królestwa Niebios Białogard, 23-25.07.2010
Kopczyk, Adam  Arka Przymierza Białogard, 23-25.07.2010
Krawczyk, Daniel  Wykład do chrztu Białogard, 23-25.07.2010
Pietrzyk, Edward  Izrael, Egipt i Asyria błogosławieństwem ziemi Białogard, 23-25.07.2010
Dąbek, Paweł  Lekcje z Ew. Mateusza 21 Białogard, 23-25.07.2010
Knop, Ryszard  Ja i dom mój służyć będziemy Panu Białogard, 23-25.07.2010
Sikora, Marek  Wejście do Królestwa Chrystusowego Białogard, 23-25.07.2010
Sygnowski, Tomasz  Czasy ochłody i czas naprawienia Białogard, 23-25.07.2010
Olejarz, Franciszek  Zjawa czy rzeczywistość? Ciemnoszyje, 17-18.07.2010
Siedleczka, Józef  Ekklesia - Kościół Kraków, 18.7.2010
Szarkowicz, Leszek  Bez przesady Ciemnoszyje, 17-18.07.2010
Kwarciak, Olivier  Tymoteuszu, synu mój... Ciemnoszyje, 17-18.07.2010
Siewniak, Radosław  Bój wiary Ciemnoszyje, 17-18.07.2010
Suchanek, Mirosław  Wykład do chrztu Ciemnoszyje, 17-18.07.2010
Chachlica, Daniel  Nauczeni w Piśmie Budziarze, 10-11.07.2010
Krawczyk, Leszek  Zwycięstwo Nowego Stworzenia Budziarze, 10-11.07.2010
Mrzygłód, Piotr  Księga Koheleta – lekcje i nauki Budziarze, 10-11.07.2010
Wójciak, Tadeusz  W modlitwie wytrwali Budziarze, 10-11.07.2010
Knop, Jan  Wykład do chrztu Budziarze, 10-11.07.2010
Kopak, Jerzy  Światłem ciała jest oko Budziarze, 10-11.07.2010
Kubic, Adam  Domem Jego jesteśmy Budziarze, 10-11.07.2010
Lipka, Aleksander  W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi Budziarze, 10-11.07.2010
Olejarz, Franciszek  W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi Budziarze, 10-11.07.2010
Knop, Jan  Różnorodność ducha świętego Budziarze (Kurs młodzieżowy), 3-8.07.2010
Knop, Jan  Duch święty Budziarze (Kurs młodzieżowy), 3-8.07.2010
Olejarz, Franciszek  Chrzest Budziarze (Kurs młodzieżowy), 3-8.07.2010
Sygnowski, Józef  Okup a odkupienie Budziarze (Kurs młodzieżowy), 3-8.07.2010
Sygnowski, Józef  Ofiarowanie a poświęcenie Budziarze (Kurs młodzieżowy), 3-8.07.2010
Sygnowski, Józef  Ofiara za grzech Budziarze (Kurs młodzieżowy), 3-8.07.2010
Iwaniak, Daniel  Szukajcie najpierw Królestwa Hebdów, 26-27.06.2010
Kupski, Tomasz  Sympozjum „Miłowanie bliźnich i nieprzyjaciół” Hebdów, 26-27.06.2010
Purwin, Jeremiasz  Cudzołóstwo Hebdów, 26-27.06.2010
Siwek, Dariusz  Sympozjum „Miłowanie bliźnich i nieprzyjaciół” Hebdów, 26-27.06.2010
Szarkowicz, Leszek  Nie sądźcie Hebdów, 26-27.06.2010
Dąbek, Paweł  Wąska droga (wykład do chrztu) Hebdów, 26-27.06.2010
Krajcer, Piotr  Nie przyszedłem rozwiązywać Zakonu Hebdów, 26-27.06.2010
Kwarciak, Olivier  Dyskusja „Dom na skale” Hebdów, 26-27.06.2010
Nawrocki, Krzysztof  Gniew Hebdów, 26-27.06.2010
Pogoda, Beniamin  Dyskusja „Dom na skale” Hebdów, 26-27.06.2010
Siwek, Jean  Galilea – kolebka Ewangelii Hebdów, 26-27.06.2010
Szarkowicz, Tomasz  Dyskusja „Dom na skale” Hebdów, 26-27.06.2010
Blecharczyk, Stanisław  Chrześcijanin jako roślina Poznań, 20.06.2010
Bywalec, Dariusz  Ostatni będą pierwszymi Poznań, 20.06.2010
Iwaniak, Marek  Szkoła Prorocza : Różnorodność i jednomyślność Kraków, 20.6.2010
Knop, Piotr  Świętymi bądźcie, bom ja jesz święty Biłgoraj, 20.06.2010
Krajcer, Piotr  Historia Józefa, cz. 1 Poznań, 20.06.2010
Krajcer, Piotr  Historia Józefa, cz. 2 Poznań, 20.06.2010
Purwin, Rafał  Pasterze Białystok, 20.6.2010
Szarkowicz, Daniel  Życie duchowe w społeczności Biłgoraj, 20.06.2010
Szarkowicz, Henryk  Jeżeli nie odpuścicie ludziom upadków ich Biłgoraj, 20.06.2010
Głąb, Henryk  Kto ma przykazania moje... Tarnów, 13.06.2010
Iwaniak, Daniel  Lekcje z historii Naamana Kraków, 13.6.2010
Kaczor, Bronisław  Starszy to dobry nauczyciel Tarnów, 13.06.2010
Knop, Jan  Owoce Ducha Świętego Tarnów, 13.06.2010
Kwarciak, Olivier  Wspólne korzenie w działalności br. Russella Warszawa, 13.06.2010
Sroka, Stanisław  Przyjście proroka Eliasza Tarnów, 13.06.2010
Woźnicki, Piotr  Postać i urząd br. Russella Warszawa, 13.06.2010
Kwarciak, Olivier  Nasz świecznik Kraków, 6.6.2010
Fil, Korneliusz  Szkoła Prorocza: Oto kładę przed tobą życie i śmierć Kraków, 30.5.2010
Szarkowicz, Tomasz  Wszystkiemu się koniec przybliża Kraków, 30.5.2010
Lipka, Aleksander  Skała zbawienia a walący się mur Leszno, 23.05.2010
Suchanek, Mirosław  Wesele w Kanie Galilejskiej Kraków, 23.5.2010
Sygnowski, Józef  Bo którzykolwiek duchem Bożym prowadzeni są Leszno, 23.05.2010
Szarkowicz, Henryk  Przypowieść o groszu Leszno, 23.05.2010
Zubala, Zenon  Stare przeminęło, a wszystko stało się nowe Leszno, 23.05.2010
Knitter, Marek  Ciche budowanie domu Pańskiego Andrychów, 9.05.2010
Kupski, Paweł  Wykład do młodzieży Andrychów, 9.05.2010
Pogoda, Beniamin  Sprawiedliwość jego trwa na wieki Andrychów, 9.05.2010
Suchanek, Mirosław  Spotkanie Zacheusza z Panem Jezusem Andrychów, 9.05.2010
Nawrocki, Krzysztof  Czy posiadasz w sobie boży entuzjazm ? Kraków, 3.5.2010
Olejarz, Franciszek  Dziedzińca nie mierz (Obj. 11:2) Speyer (DE), 1-2.05.2010
Olejarz, Franciszek  Zjawa czy rzeczywistość Speyer (DE), 1-2.05.2010
Dąbek, Andrzej  Szkoła Prorocza - Kontrasty i bliźniacze podobieństwa Kraków, 25.4.2010
Knop, Jan  Dwa życia Wrocław, 25.04.2010
Knop, Jan  Postrzeganie wtórej obecności Wrocław, 25.04.2010
Knop, Łukasz  Koniec rodu Achaba Wrocław, 25.04.2010
Knop, Ryszard  Błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskim Biłgoraj, 25.04.2010
Knop, Ryszard  Pilnuj nauki Biłgoraj, 25.04.2010
Sygnowski, Tomasz  Ew. Jana 20:19-23 Biłgoraj, 25.04.2010
Barczuk, Kazimierz  Oko za oko, ząb za ząb Warszawa, 24.4.2010
Iwaniak, Daniel  Sprawiedliwość Boża: Studium przypadku "Jakub" Warszawa, 24.4.2010
Kubic, Piotr  Sprawiedliwość: Podobieństwo o robotnikach w winnicy Warszawa, 24.4.2010
Krajcer, Piotr  Proroctwa dotyczące cielesnego Izraela Kraków, 18.04.2010
Kubic, Adam  Proroctw nie lekceważcie Kraków, 18.04.2010
Purwin, Rafał  Siła zbawienia Białystok, 18.4.2010
Sławiński, Stanisław  Wpływ proroctw na nasze życie Kraków, 18.04.2010
Krawczyk, Leszek  Sąd Domu Bożego Kraków, 11.4.2010
Krawczyk, Leszek  Kto uważa,że stoi,niech patrzy aby nie upadł Kraków, 11.4.2010
Organek, Adam  Jezus poręczycielem Nowego Przymierza Białystok, 11.4.2010
Dziewoński, Marek  Zaliczony do przestępców Białystok, 5.4.2010
Mrzygłód, Piotr  Rozważania z Księgi Koheleta Kraków, 5.4.2010
Komanowski, Adam  Chrystus umarł Kraków, 4.4.2010
Rozwarski, Zenon  Lekcja z historii Starego Testamentu Kraków, 4.4.2010
Knop, Jan  Cel wtórego przyjścia Oleszyce, 3-5.04.2010
Knop, Jan  Sposób wtórego przyjścia Oleszyce, 3-5.04.2010
Knop, Jan  Czas wtórego przyjścia Oleszyce, 3-5.04.2010
Sygnowski, Józef  Przyzwoitość w domu Bożym Oleszyce, 3-5.04.2010
Sygnowski, Józef  Moc zmarwychwstania – Filip. 3:10 Oleszyce, 3-5.04.2010
Szarkowicz, Leszek  Nierówne jarzmo Oleszyce, 3-5.04.2010
Szatyński, Łukasz  Wykonało się Białystok, 28.3.2010
Targosz, Michał  Wykład do pamiątki Białystok, 28.3.2010
Knop, Łukasz  Skuszony na podobieństwo nas Poznań, 21.03.2010
Kopak, Jan  Pierwiastki Bożego stworzenia Biłgoraj, 21.03.2010
Kopak, Jan  Jan 12:30-36 Biłgoraj, 21.03.2010
Kwarciak, Olivier  Poruszę świecznik twój Poznań, 21.03.2010
Kwarciak, Olivier  Szczerość i prawda Poznań, 21.03.2010
Purwin, Krzysztof  Szkoła Prorocza - "Najważniejsze święto, przygotowania." Kraków, 21.3.2010
Zabój, Józef  Ofiara Baranka Białystok, 21.3.2010
Purwin, Jeremiasz  Proroctwo Jonasza Białystok, 18.3.2010
Sroka, Stanisław  Pokój cz.1 Białystok, 18.3.2010
Sroka, Stanisław  Pokój cz.2 Białystok, 18.3.2010
Kaczor, Bronisław  Usuńcie stary kwas Kraków, 14.3.2010
Iwaniak, Daniel  Pascha, trudna wolność Kraków, 28.2.2010
Organek, D.  Szkoła prorocza - Kwas obmowy Białystok, 28.2.2010
Bywalec, Dariusz  Pocieszyciel Włoszakowice, 21.02.2010
Kaczor, Bronisław  Usuńcie stary kwas Biłgoraj, 21.02.2010
Kaczor, Bronisław  Budowniczy drugiej świątyni Biłgoraj, 21.02.2010
Kopak, Michał  Bezpieczniej wpaść w ręce Boga Włoszakowice, 21.02.2010
Krawczyk, Leszek  Bez przestanku się módlcie Włoszakowice, 21.02.2010
Krawczyk, Leszek  Sąd domu Bożego Włoszakowice, 21.02.2010
Purwin, Andrzej  Szkoła prorocza - Umywajcie nogi i czuwajcie Białystok, 21.2.2010
Dąbek, Paweł  Przygotowania do Pamiątki śmierci Pana Jezusa Kraków, 14.2.2010
Chachlica, Daniel  Proroctwo 70-ciu tygodni Kraków, 31.1.2010
Szatyński, Łukasz  Pomazanie duchem świętym Białystok, 31.1.2010
Bywalec, Walenty  "Wprowadzenie do badań ""Wielkanocy Nowego Stworzenia""" Kraków, 24.1.2010
Organek, Adam  Odpuść mam nasze winy Białystok, 24.1.2010
Fil, Dawid  Szkoła prorocza - Szkoła Jezusowa Białystok, 17.1.2010
Krajcer, Piotr  Historia Józefa Biłgoraj, 17.01.2010
Krajcer, Piotr  Egipt Biłgoraj, 17.01.2010
Kubic, Maciej  Szkoła Prorocza - Biblia, Święta Księga, Słowo Boże, 2Tym. 3:14-17 Kraków, 17.1.2010
Organek, Adam  Faryzeusz i celnik Białystok, 17.1.2010
Purwin, Andrzej  Szkoła prorocza - Modlitwa Białystok, 17.1.2010
Purwin, Andrzej  Szkoła prorocza - Cuda w naszym życiu Białystok, 17.1.2010
Purwin, Henryk  Jak wydobywać dobre uczynki Białystok, 17.1.2010
Purwin, Jeremiasz  Czy jestem Badaczem Pisma Świętego Białystok, 17.1.2010
Purwin, Jeremiasz  Miłość braterska Białystok, 17.1.2010
Purwin, Jeremiasz  Pożądliwość Białystok, 17.1.2010
Purwin, Rafał  Pierwsza miłość Białystok, 17.1.2010
Sobolewski, Andrzej  Zwiastowanie Chrystusa Białystok, 17.1.2010
Sobolewski, Andrzej  Garncarz Białystok, 17.1.2010
Szatyński, Łukasz  Sąd Białystok, 17.1.2010
Targosz, Michał  Gałąź winogorn Białystok, 17.1.2010
Targosz, Michał  Przykazanie Białystok, 17.1.2010
Purwin, Rafał  Baranek dla rodziny Białystok, 14.1.2010
Sadowy, Edward  O sercu. Jakie jest moje serce? Kraków, 10.1.2010
Sadowy, Edward  O Wierności Kraków, 10.1.2010
Suchanek, Mirosław  Wykład noworoczny Kraków, 1.1.2010
Kopak, Jan  Ujrzymy Go takim, jakim jest Biłgoraj, listopad 2010
Sygnowski, Józef  Przygotowaniu do Pamiątki - Część 1 Biłgoraj, 17.01.2010
Sygnowski, Józef  Przygotowaniu do Pamiątki - Część 2 Biłgoraj, 24.01.2010
Sygnowski, Józef  Przygotowaniu do Pamiątki - Część 3 Biłgoraj, 31.01.2010
Sygnowski, Józef  Przygotowaniu do Pamiątki - Część 4 Biłgoraj, 07.02.2010
Sygnowski, Józef  Przygotowaniu do Pamiątki - Część 5 Biłgoraj, 14.02.2010
Sygnowski, Józef  Przygotowaniu do Pamiątki - Część 6 Biłgoraj, 21.02.2010
Sygnowski, Józef  Przygotowaniu do Pamiątki - Część 7 Biłgoraj, 28.02.2010
Sygnowski, Józef  Przygotowaniu do Pamiątki - Część 8 Biłgoraj, 07.03.2010
Sygnowski, Józef  Przygotowaniu do Pamiątki - Część 9 Biłgoraj, 14.03.2010
Sygnowski, Józef  Przygotowaniu do Pamiątki - Część 10 Biłgoraj, 21.03.2010
Sygnowski, Józef  Przygotowaniu do Pamiątki - Część 11 Biłgoraj, 28.03.2010
Lipka, Aleksander  Pobożność do wszystkiego jest pożyteczna Biłgoraj (spotkanie młodzieżowe), 29-31.12.2009
Olejarz, Franciszek  Ekumenia Biłgoraj (spotkanie młodzieżowe), 29-31.12.2009
Olejarz, Franciszek  Chwalenie Ojca w duchu i w Prawdzie Biłgoraj (spotkanie młodzieżowe), 29-31.12.2009
Sygnowski, Józef  Moje miejsce w Przybytku Pańskim (1) Biłgoraj (spotkanie młodzieżowe), 29-31.12.2009
Sygnowski, Józef  Moje miejsce w Przybytku Pańskim (2) Biłgoraj (spotkanie młodzieżowe), 29-31.12.2009
Sygnowski, Józef  Moje miejsce w Przybytku Pańskim (3) Biłgoraj (spotkanie młodzieżowe), 29-31.12.2009
Sygnowski, Józef  Moje miejsce w Przybytku Pańskim (4) Biłgoraj (spotkanie młodzieżowe), 29-31.12.2009
Mrzygłód, Piotr  Izrael jako znak Kraków, 26.12.2009
Nawrocki, Krzysztof  Wykład okolicznościowy Kraków, 25.12.2009
Garbacz, Józef  Synowie Syjońscy, radujcie się Biłgoraj, 20.12.2009
Sadowy, Edward  Kapłani Boga Najwyższego Biłgoraj, 20.12.2009
Szarkowicz, Leszek  Dlaczego przechodzimy doświadczenia Biłgoraj, 20.12.2009
Komanowski, Adam  Skarb w naczyniu glinianym Kraków, 13.12.2009
Kupski, Paweł  Cechy chrześcijanina: pokora, delikatność, uczynki, miłość Kraków, 29.11.2009
Iwaniak, Daniel  Rozważania przy świńskim korycie Kraków, 22.11.2009
Iwaniak, Marek  Szkoła prorocza Kraków, 15.11.2009
Knop, Piotr  1 Kor. 10:1-11 Biłgoraj, 15.11.2009
Kwarciak, Olivier  Eliasz i Elizeusz Warszawa, 15.11.2009
Lipka, Aleksander  Sodoma oskarża Biłgoraj, 15.11.2009
Sobolewski, Andrzej  Bóg z nami Warszawa, 15.11.2009
Szarkowicz, Eugeniusz  Według postanowienia wiecznego Biłgoraj, 15.11.2009
Knop, Ryszard  Od dnia tego będę błogosławił Warszawa, 8.11.2009
Knop, Ryszard  Ew. Jana 15:1-7 Warszawa, 8.11.2009
Purwin, Rafał  Młodzieżowe listopad 2009 - Białystok, 0.11.2009
Tyc, Piotr  Panie! dobrze nam tu być, Mat. 17:4 Kraków, 26.10.2009
Knop, Łukasz  Podobieństwo o dziesięciu minach Wrocław, 25.10.2009
Krawczyk, Daniel  Naucz nas obliczać dni nasze Wrocław, 25.10.2009
Krawczyk, Daniel  Błogosławieństwo Pańskie ubogaca Wrocław, 25.10.2009
Kwarciak, Olivier  Tożsamość Warszawa, 25.10.2009
Fil, Korneliusz  Szkoła prorocza - Rozmowa na górze Horeb Kraków, 19.10.2009
Purwin, Jeremiasz  Nauczycielu co mam czynic aby odziedziczyć żywot wieczny ? Warszawa, 18.10.2009
Purwin, Jeremiasz  Objawienie 12 rozdział Warszawa, 18.10.2009
Wójciak, Tadeusz  Umywszy w niewinności ręce Biłgoraj, 18.10.2009
Wójciak, Tadeusz  Wspaniałe nauki Pana Jezusa Biłgoraj, 18.10.2009
Zawadzki, Edward  1 Kor. 15:20-21 Biłgoraj, 18.10.2009
Kopak, Jan  Niebiosa opowiadają chwałę Bożą Kraków, 11.10.2009
Kubic, Piotr  Część słowno-muzyczna Kraków, 11.10.2009
Pogoda, Beniamin  Godzien jesteś przyjąć chwałę Kraków, 11.10.2009
Targosz, Michał  Część słowno-muzyczna Kraków, 11.10.2009
Wójciak, Tadeusz  Godzien jesteś, Panie i Boże nasz Kraków, 11.10.2009
Florczak, Sławomir  Izrael - odrodzenie drzewa figowego Kraków, 4.10.2009
Florczak, Sławomir  Kryzys - czy jako wierzący mamy się czego obawiać? Kraków, 4.10.2009
Knapczynski, Krzysztof  Łaska u Boga i u ludzi Warszawa, 4.10.2009
Lasek, M.  Wiara Białystok, 28.9.2009
Komanowski, Adam  Trwanie w służbie Kraków, 27.9.2009
Dąbek, Andrzej  Szkoła prorocza Kraków, 20.9.2009
Olejarz, Franciszek  Obj. 20:6 Biłgoraj, 20.09.2009
Sadowy, Edward  Jak. 1:12 Biłgoraj, 20.09.2009
Szarkowicz, Eugeniusz  Przyjdź Królestwo Twoje Biłgoraj, 20.09.2009
Kaczor, Bronisław  Co to jest Prawda? Andrychów, 13.09.2009
Krajcer, Piotr  Uciszenie duszy – Psalm 62 Andrychów, 13.09.2009
Sygnowski, Józef  Oto nadchodzi twoje zbawienie Andrychów, 13.09.2009
Wójciak, Tadeusz  Stójcie i oglądajcie ratunek Pana Andrychów, 13.09.2009
Krajcer, Piotr  Co zostanie zniszczone? Bielsko Biała, 6.09.2009
Kubic, Adam  Jakimi mamy być w naszych rodzinach? Bielsko Biała, 6.09.2009
Kupski, Paweł  Część muzyczno-refleksyjna Bielsko Biała, 6.09.2009
Mrzygłód, Piotr  Dzień Pański - czas ustanowienie Królestwa Tysiąclecia Bielsko Biała, 6.09.2009
Purwin, Rafał  Jakimi mamy być w rzeczach drobnych? Bielsko Biała, 6.09.2009
Kaczor, Bronisław  Tym, który wszystko zbudował, jest Bóg Chełm, 30.08.2009
Knop, Jan  Jesteście rodzajem wybranym (1 Piotra 2:9) Chełm, 30.08.2009
Krawczyk, Leszek  To czyniąc nigdy się nie potkniecie Chełm, 30.08.2009
Sygnowski, Tomasz  Takiego mamy Najwyższego Kapłana Chełm, 30.08.2009
Bywalec, Walenty  Przez Niego dla Niego wszystko zostało stworzone Wrocław, 23.08.2009
Knop, Ryszard  Odpuść nam nasze winy Wrocław, 23.08.2009
Miller, Łukasz  Kapłani Boży Wrocław, 23.08.2009
Kwarciak, Olivier  Zbudował dom na opoce Biłgoraj, 16.08.2009
Kwarciak, Olivier  Zmartwychwstanie Biłgoraj, 16.08.2009
Olejarz, Franciszek  Sieni nie mierz (Obj. 11:1-2) Biłgoraj, 16.08.2009
Krawczyk, Daniel  Miłosierdzie i prawda niech Cię nie opuszczają Białogard, 30.07-2.08.2009
Ruthmann, Lutz  Pomazanie głowy i stóp Jezusa Białogard, 30.07-2.08.2009
Sygnowski, Tomasz  Jezus Chrystus – tenże i na wieki Białogard, 30.07-2.08.2009
Florczak, Sławomir  Jezus Chrystus – dziś Białogard, 30.07-2.08.2009
Knop, Jan  Wykład do chrztu Białogard, 30.07-2.08.2009
Krajcer, Piotr  Kazanie Ewangelii wszystkiemu stworzeniu Białogard, 30.07-2.08.2009
Suchanek, Mirosław  Zebranie świadectw Białogard, 30.07-2.08.2009
Sygnowski, Józef  Powołanie postanowieniem Bożym Białogard, 30.07-2.08.2009
Kaleta, Daniel  W on dzień w ziemi egipskiej Białogard, 30.07-2.08.2009
Knop, Ryszard  Jezus Chrystus – wczoraj Białogard, 30.07-2.08.2009
Olejarz, Franciszek  Sposób objawiania Syna Człowieczego Białogard, 30.07-2.08.2009
Sroka, Stanisław  Twardy sen Adama i wieczna śmierć Jezusa Białogard, 30.07-2.08.2009
Bywalec, Jan  Spotkanie i odpoczynek pod drzewem Ciemnoszyje, 25-26.07.2009
Ciechanowski, Jan  Bałwochwalstwo Ciemnoszyje, 25-26.07.2009
Dąbek, Paweł  Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj Ciemnoszyje, 25-26.07.2009
Olejarz, Franciszek  Ważność rozeznania czasu wtórego przyjścia Ciemnoszyje, 25-26.07.2009
Pietrzyk, Sławomir  Szkoła prorocza - Pobożność - niemodna ale potrzebna Kraków, 26.7.2009
Iwaniak, Daniel  Dziękczynna społeczność wieczorna Ciemnoszyje, 25-26.07.2009
Liberda, Regis  Kolacja w Betanii Ciemnoszyje, 25-26.07.2009
Sobolewski, Andrzej  Wykład do chrztu Ciemnoszyje, 25-26.07.2009
Suchanek, Mirosław  Spotkanie u studni Ciemnoszyje, 25-26.07.2009
Knop, Jan  Sens i cel zmartwychwstania Pana Jezusa Budziarze, 18-19.07.2009
Krajcer, Piotr  Księga Estery Budziarze, 18-19.07.2009
Lipianin, Paweł  Dlaczego wierzę, że Jezus jest obecny po raz drugi? Budziarze, 18-19.07.2009
Plewniok, Henryk  Dziedzictwo w Chrystusie Budziarze, 18-19.07.2009
Florczak, Sławomir  Stał się podobny braciom Budziarze, 18-19.07.2009
Knop, Ryszard  Wykład do chrztu Budziarze, 18-19.07.2009
Krawczyk, Daniel  Radujcie się i wysławiajcie Imię Boże Budziarze, 18-19.07.2009
Pietrzyk, Edward  List do zboru w Laodycei Budziarze, 18-19.07.2009
Lipka, Aleksander  Wielcy mocarze Kraków – Konwencja Generalna, 4-5.07.2009
Springer, Allen  Wszystko mogę w Chrystusie, który mię posila Kraków – Konwencja Generalna, 4-5.07.2009
Sroka, Stanisław  Boskie upodobanie w Kościele Kraków – Konwencja Generalna, 4-5.07.2009
Bywalec, Walenty  Ugasić pragnienie (wykład do publiczności) Kraków – Konwencja Generalna, 4-5.07.2009
Debski, Adolphe  Miejmy się ku doskonałości Kraków – Konwencja Generalna, 4-5.07.2009
Knop, Jan  Umrzeć aby żyć Kraków – Konwencja Generalna, 4-5.07.2009
Mrzygłód, Piotr  Droga do chwały Kraków – Konwencja Generalna, 4-5.07.2009
Knop, Piotr  Wejdź ludu mój do swoich pokojów Kostki, 27-28.06.2009
Kopak, Jan  Umiłowani przez Boga ze względu na przodków Kostki, 27-28.06.2009
Krawczyk, Daniel  Mistrzu, pójdę za Tobą, gdziekolwiek pójdziesz Kostki, 27-28.06.2009
Sroka, Stanisław  Wypełnianie wszelkiej sprawiedliwości Kostki, 27-28.06.2009
Kołacz, Zdzisław  Sprawiedliwy wyrośnie jak palma Kostki, 27-28.06.2009
Krajcer, Piotr  Nie bierz imienia Pana Boga twego nadaremno Kostki, 27-28.06.2009
Krawczyk, Leszek  Strzeże Pan wszystkich, którzy Go miłują Kostki, 27-28.06.2009
Litkowicz, Jan  Zwycięska jednomyślność Kostki, 27-28.06.2009
Sygnowski, Tomasz  Trzy chleby Kostki, 27-28.06.2009
Bywalec, Walenty  Jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie Tarnów, 21.06.2009
Knitter, Marek  Zmartwychwstanie – Ci, co są Chrystusowi Tarnów, 21.06.2009
Knop, Jan  Zbawienie przez Ewangelię Tarnów, 21.06.2009
Knop, Ryszard  Zmartwychwstanie – Chrystus jako pierwiastek Tarnów, 21.06.2009
Wójciak, Tadeusz  Bóg chwały zagrzmiał Tarnów, 21.06.2009
Florczak, Sławomir  Przypowieść o synu marnotrawnym Oleszyce, 14.06.2009
Florczak, Sławomir  Mat. 13:53-50 – Łuk. 4:16-30 Oleszyce, 14.06.2009
Iwaniak, Daniel  Starsi i pasterze Kraków, 14.6.2009
Sygnowski, Tomasz  A to jest żywot wieczne Oleszyce, 14.06.2009
Lasek, M.  Ambicja Białystok, 7.6.2009
Organek, Adam  Mąż wegług Bożego serca Białystok, 7.6.2009
Purwin, Jeremiasz  Wiara i wiedza względem chronologii Białystok, 7.6.2009
Knop, Piotr  Błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego Chełm, 31.05.2009
Kopak, Jan  Kto mówi, niech mówi jako Słowo Boże Chełm, 31.05.2009
Kubic, Adam  Patrzcie na rzeczy niewidzalne Chełm, 31.05.2009
Olszewski, Krzysztof  Dzień Pański Chełm, 31.05.2009
Chachlica, Daniel  Duch Święty - rola i skutki działania Kraków, 24.5.2009
Krajcer, Piotr  Ben Oni – brat, który sprawia ból (1 Mojż. 35:16) Andrychów, 24.05.2009
Kwarciak, Olivier  Nieskazitelność – wykład do młodzieży Andrychów, 24.05.2009
Olejarz, Franciszek  Śmierć zgładził i żywot na jaśnię wywiódł i nieśmiertelność Andrychów, 24.05.2009
Purwin, Jeremiasz  Albowiem tak jest napisane Andrychów, 24.05.2009
Krawczyk, Leszek  Sąd domu Bożego (nagranie niepełne) Biłgoraj, 17.05.2009
Krawczyk, Leszek  Panie, naucz nas modlić się Biłgoraj, 17.05.2009
Kwarciak, Olivier  Kiedy jestem słaby wtedy jestem mocny (2 Kor. 12.10) Warszawa, 17.5.2009
Zawadzki, Edward  W jaki sposób Pan Bóg może prowadzić Biłgoraj, 17.05.2009
Florczak, Sławomir  Kto jest mądry, niechaj się tego trzyma (Ps. 107:43) Wrocław, 26.04.2009
Florczak, Sławomir  Przyjdź Królestwo Twoje Wrocław, 26.04.2009
Szymański, Marek  To co było, znów się stanie Wrocław, 26.04.2009
Krawczyk, Daniel  Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje Kraków, 19.04.2009
Kupski, Tomasz  Wykład o młodzieży Kraków, 19.04.2009
Litkowicz, Piotr  Radość pielgrzyma i śpiew w czasie nocnego święta Kraków, 19.04.2009
Sygnowski, Józef  A gdy się to zacznie dziać Kraków, 19.04.2009
Nawrocki, Krzysztof  Cierpliwość w oczekiwaniu na Królestwo Kraków, 13.4.2009
Kopak, Jerzy  Ps. 23:4 Kraków, 12.4.2009
Mrzygłód, Piotr  Rola kobiety w świetle Starego Testamentu Kraków, 29.3.2009
Knop, Piotr  Rozważania wielkanocne Kraków, 22.3.2009
Dąbek, Andrzej  Szkoła prorocza - Gorliwość i pokora Kraków, 15.3.2009
Gniadek, Henryk  O wolności w Chrystusie Poznań, 15.03.2009
Knop, Piotr  Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być Poznań, 15.03.2009
Knop, Piotr  O niegodnym obchodzeniu Wieczerzy Pańskiej Poznań, 15.03.2009
Litkowicz, Jan  Cielec pojednania i nasz Baranek Wielkanocny Biłgoraj, 15.03.2009
Litkowicz, Jan  Nasz udział w ucierpieniach Chrystusowych Biłgoraj, 15.03.2009
Litkowicz, Jan  Co prowadzi nas do Domu Bożego (18.03.2009) Biłgoraj, 15.03.2009
Zabój, Józef  Aby ktoś z nas nie został w tyle Biłgoraj, 15.03.2009
Lasek, M.  Gdzie jest baranek Białystok, 4.3.2009
Organek, Adam  Wonność w Betanii Białystok, 4.3.2009
Purwin, Jeremiasz  Jedzenie i picie ciała i krwi Jezusa Białystok, 4.3.2009
Purwin, Jeremiasz  Serce czyste stwórz we mnie Białystok, 4.3.2009
Sobolewski, Andrzej  Droga do życia Białystok, 4.3.2009
Szatyński, Łukasz  Ofiara Kościoła Białystok, 4.3.2009
Purwin, Adam  Symbole Warszawa, 1.3.2009
Iwaniak, Daniel  Zewnętrzne przejawy pobożności Kraków, 22.2.2009
Adamowicz, Przemysław  Szkoła prorocza - "Czy jestem stróżem brata swego"? Kraków, 15.2.2009
Plewniok, Henryk  Wybór Oblubienicy Biłgoraj, 15.02.2009
Plewniok, Henryk  Nie mam człowieka Biłgoraj, 15.02.2009
Szarkowicz, Leszek  Apostoł Paweł, Apostoł narodów Biłgoraj, 15.02.2009
Suchanek, Mirosław  Samarytanka - dialog z Panem Jezusem Kraków, 9.2.2009
Sygnowski, Józef  Zatrzymajcie się w Jordanie Oleszyce, 8.02.2009
Szarkowicz, Eugeniusz  Błogosławiony mąż, który znosi pokuszenie Oleszyce, 8.02.2009
Szarkowicz, Eugeniusz  Znaki dni ostatecznych Oleszyce, 8.02.2009
Kwarciak, Olivier  Nikodem Warszawa, 7.2.2009
Kaczor, Bronisław  Nasze przygotowanie do Święta Kraków, 25.1.2009
Ciechanowski, Jan  Odwaga cywilna i sumienie Kraków, 18.1.2009
Kopak, Jan  Cudowne dzieła Boże Biłgoraj, 18.01.2009
Kopak, Jan  Wykład do chrztu Biłgoraj, 18.01.2009
Olejarz, Franciszek  Naczynia gliniane Biłgoraj, 18.01.2009
Szczepanik, Leszek  Szkoła Prorocza - Modlitwa Kraków, 18.1.2009
Krajcer, Piotr  Księga Estery cz.2 Kraków, 11.1.2009
Krajcer, Piotr  Księga Estery cz.1 Kraków, 11.1.2009
Dąbek, Paweł  Betlejem - dom chleba Kraków, 1.1.2009
Bywalec, Jan  Ręka Pana to uczyniła Kraków, 26.12.2008
Czerniak, Leszek  Podsumowanie mijającego roku Kraków, 26.12.2008
Bywalec, Walenty  Kto oddał Panu Bogu chwałę? Kraków, 25.12.2008
Lipka, Aleksander  Panie ratuj! Biłgoraj, 21.12.2008
Szarkowicz, Eugeniusz  Wytrwałość w modlitwie Biłgoraj, 21.12.2008
Szymański, Waldemar  Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was Biłgoraj, 21.12.2008
Tyc, Piotr  Abym nie był jak Ezaw /Hebr. 12:12-17/ Kraków, 14.12.2008
Dąbek, Paweł  Proroctwo Jeremiasza Warszawa, 30.11.2008
Kozłowski, Paweł  Królestwo Boże Warszawa, 30.11.2008
Nawrocki, Krzysztof  Wiara /Łuk. 17:1-5/ Kraków, 23.11.2008
Wójciak, Tadeusz  Wyszedł siewca aby siać Mysłowice, 23.11.2008
Wójciak, Tadeusz  Przywiązany do Pana Mysłowice, 23.11.2008
Litkowicz, Jan  Specjalny sposób umierania Warszawa, 16.11.2008
Litkowicz, Jan  Rodzicielskie wychowanie Warszawa, 16.11.2008
Pietrzyk, Sławomir  Szkoła prorocza - Dom Kraków, 16.11.2008
Mrzygłód, Piotr  Odłączenie od świata /Ps.120:6/ Kraków, 9.11.2008
Szarkowicz, Daniel  Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków Warszawa, 9.11.2008
Knop, Jan  Sąd Białogard, Młodzieżowe, 8-11.11.2008
Kopak, Jan  Okup Białogard, Młodzieżowe, 8-11.11.2008
Kopak, Jerzy  Wysokie powołanie Białogard, Młodzieżowe, 8-11.11.2008
Litkowicz, Jan  Znaczenie doktryn Białogard, Młodzieżowe, 8-11.11.2008
Łopaciński, Wojciech  Restytucja Białogard, Młodzieżowe, 8-11.11.2008
Pulikowski, Lucjan  Ofiara za grzech Białogard, Młodzieżowe, 8-11.11.2008
Pulikowski, Lucjan  Wtóra obecność Białogard, Młodzieżowe, 8-11.11.2008
Sygnowski, Tomasz  Poświęcenie i ofiarowanie Białogard, Młodzieżowe, 8-11.11.2008
Sygnowski, Tomasz  Chrzest w śmierć Chrystusa Białogard, Młodzieżowe, 8-11.11.2008
Nawrocki, Krzysztof  Boży pokój Kraków, 25.10.2008
Iwaniak, Marek  Szkoła prorocza - Wolność Kraków, 20.10.2008
Kaczor, Bronisław  Korona żywota tylko po dobiegnięciu do mety Biłgoraj, 19.10.2008
Kaczor, Bronisław  Trudny czas oczekiwania Biłgoraj, 19.10.2008
Sygnowski, Józef  Rola rodziny w zborze (kontynuacja wykładu z Krakowa) Biłgoraj, 19.10.2008
Jończy, Andrzej  Obierajcie to, co się podoba Panu Kraków, 12.10.2008
Krajcer, Piotr  Siedem zborów w Azji Mniejszej* Kraków, 12.10.2008
Lipianin, Paweł  Sąd i miłosierdzie Kraków, 12.10.2008
Sygnowski, Józef  Błogosławiona rodzina Kraków, 12.10.2008
Knop, Jan  Działalność ducha świętego cz.2 Kraków, 5.10.2008
Knop, Jan  Działalność ducha świętego cz.1 Kraków, 5.10.2008
Dąbek, Andrzej  Szkoła Prorocza - Dzień pojednania Kraków, 28.9.2008
Knitter, Marek  Kto zwycięży Biłgoraj, 21.09.2008
Knitter, Marek  Oczekiwanie zbawienia Biłgoraj, 21.09.2008
Kupski, Paweł  Błogosławieństwa i biady Poznań, 21.09.2008
Lipka, Aleksander  Jeśliby kapłan kupił człowieka… (3 Mojż. 22:11) Poznań, 21.09.2008
Lipka, Aleksander  Przyzwoitość w domu Bożym (Kazn. 4:17) Poznań, 21.09.2008
Miller, Łukasz  Łakomstwo (Hebr. 13:5-6) Poznań, 21.09.2008
Olejarz, Franciszek  Świadectwa Ojca o swoim Synu Biłgoraj, 21.09.2008
Pietrzyk, Edward  Wypowiedź o Tyrze (cz. 1) Ciemnoszyje, 21.09.2008
Pietrzyk, Edward  Wypowiedź o Tyrze (cz. 2) Ciemnoszyje, 21.09.2008
Targosz, Michał  O chrzcie Ciemnoszyje, 21.09.2008
Kaczor, Bronisław  Jeden pasterz, jedna owczarnia Andrychów, 14.09.2008
Kłusak, Józef  Pan jest pasterzem moim Andrychów, 14.09.2008
Krawczyk, Leszek  Nastały czasy trudne (2 Tym 3:1) Andrychów, 14.09.2008
Olszewski, Adam  Żniwo (Joela 3:13) Andrychów, 14.09.2008
Kaczor, Bronisław  Restytucja czyli naprawienie wszystkich rzeczy Kraków, 31.8.2008
Armużyński, Ryszard  Uciekanie w zimę Wrocław, 24.08.2008
Bywalec, Walenty  Chrześcijanin czy uczeń Chełm, 24.08.2008
Iwaniak, Daniel  O okupie bez filozofii Kraków, 24.8.2008
Kopak, Jan  Rzecz dobra i miła w oczach Bożych Wrocław, 24.08.2008
Krawczyk, Daniel  Sprawiedliwy z wiary żyć będzie Chełm, 24.08.2008
Sadowy, Edward  Nie dawajcie diabłu przystępu Chełm, 24.08.2008
Sygnowski, Tomasz  Drugi raz ukaże się ku zbawieniu Chełm, 24.08.2008
Knop, Piotr  Nowe Stworzenie i jego dzisiejsze dzieło Białogard, 18-20.07.2008
Krawczyk, Leszek  Boski plan zbawienia w obrazach i przymierzach Białogard, 18-20.07.2008
Wójciak, Tadeusz  Syn pocieszenia Białogard, 18-20.07.2008
Knop, Jan  Pytania i odpowiedzi Białogard, 18-20.07.2008
Knop, Ryszard  Wykład okolicznościowy do chrztu Białogard, 18-20.07.2008
Plewniok, Henryk  Dzień Pański przyjdzie jako złodziej w nocy Białogard, 18-20.07.2008
Bywalec, Walenty  Przybliżyło się królestwo niebios Białogard, 18-20.07.2008
Lipka, Aleksander  Jakimi mamy być? Białogard, 18-20.07.2008
Sroka, Stanisław  Kość Chrystusowa nie będzie złamana Białogard, 18-20.07.2008
Tyc, Piotr  List do zboru w Białogardzie Białogard, 18-20.07.2008
Krajcer, Piotr  Jak oliwa zielona Ciemnoszyje, 12-13.07.2008
Kupski, Tomasz  Co to znaczy być naśladowcą i uczniem Chrystusowym? Ciemnoszyje, 12-13.07.2008
Pilch, Edward  Wznoszenie się na górę Syjon Ciemnoszyje, 12-13.07.2008
Wącior, Krzysztof  Kazanie na górze Pana Jezusa Ciemnoszyje, 12-13.07.2008
Ciechanowski, Jan  Wykład okolicznościowy do chrztu Ciemnoszyje, 12-13.07.2008
Kubic, Adam  Oczekując na Królestwo Ciemnoszyje, 12-13.07.2008
Kwarciak, Olivier  Nasz stan duchowy między samooceną a samokrytyką Ciemnoszyje, 12-13.07.2008
Kaczor, Bronisław  Cierpienia Chrystusowe Budziarze, 5-6.07.2008
Siedleczka, Józef  Próba miłości Budziarze, 5-6.07.2008
Sikora, Marek  Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota Budziarze, 5-6.07.2008
Sroka, Stanisław  Jedzenie z ołtarza Budziarze, 5-6.07.2008
Armużyński, Ryszard  Nadzieja ustanowienia Królestwa Budziarze, 5-6.07.2008
Knop, Jan  Okup i ofiara za grzech Budziarze, 5-6.07.2008
Kopak, Jan  Zważcie na Jezusa (wykład do chrztu) Budziarze, 5-6.07.2008
Lasek, M.  Powstanie państwa Izrael Białystok, 5.7.2008
Organek, Adam  Nic nie umieć, tylko Jezusa Białystok, 5.7.2008
Purwin, Jeremiasz  Dobre obyczaje Białystok, 5.7.2008
Purwin, Jeremiasz  Wykład do pamiątki Białystok, 5.7.2008
Purwin, Jeremiasz  Formuła chrztu Białystok, 5.7.2008
Targosz, Michał  Cisza w życiu chrześcijanina Białystok, 5.7.2008
Targosz, Michał  Społeczność samotności Białystok, 5.7.2008
Wójciak, Tadeusz  Pragnienie społeczności Bożej Budziarze, 5-6.07.2008
Zub, Jan  Kwas w Izraelu - Czy wyczyściliście kwas w domach waszych?  (2Moj 12:19) Białystok, 5.7.2008
Mrzygłód, Piotr  Grzech Kraków, 29.6.2008
Krajcer, Piotr  Czas przyjścia Królestwa na podstawie drzewa figowego Tarnów, 22.06.2008
Lipka, Aleksander  Królestwo Boże Tarnów, 22.06.2008
Pietrzyk, Edward  Królewskie przesłanie - 5 Mojż. 17:14-20 Tarnów, 22.06.2008
Sygnowski, Józef  Posłanie prorockie Tarnów, 22.06.2008
Bywalec, Walenty  Jaka jest moja wiara, jakie jest moje wyznanie? Biłgoraj, 15.06.2008
Bywalec, Walenty  Na tej opoce zbuduję Kościół mój Biłgoraj, 15.06.2008
Komanowski, Adam  Pocieszenie (Ps 30:6) Kraków, 15.6.2008
Litkowicz, Jan  Zakrwawiona ręka i jej wymowne gesty Poznań, 15.06.2008
Sadowy, Edward  Władanie naczyniem Poznań, 15.06.2008
Sadowy, Edward  Gniew Poznań, 15.06.2008
Zawadzki, Edward  Tedy się okaże znamię Syna Człowieczego Biłgoraj, 15.06.2008
Kaczor, Bronisław  Doświadczenia ludu bożego Kraków, 8.6.2008
Wójciak, Tadeusz  Psalm 110 Warszawa, 8.6.2008
Wójciak, Tadeusz  Oto wyszedł siewca Warszawa, 8.6.2008
Litkowicz, Jan  Litera zabija, duch ożywia Biłgoraj, 18.05.2008
Litkowicz, Jan  Drugie tablice kamienne Biłgoraj, 18.05.2008
Sygnowski, Tomasz  O Panie, racz zbawić Biłgoraj, 18.05.2008
Szczepanik, Leszek  Szkoła prorocza - Aspekty wolności Kraków, 18.5.2008
Florczak, Sławomir  Królestwo Boże Andrychów, 11.05.2008
Kaleta, Daniel  Obraz czterech jeźdźców z Objawienia (Obj. 6:1-8) Andrychów, 11.05.2008
Kubic, Adam  Panie, Tyś ostoją naszą (Psalm 90) Andrychów, 11.05.2008
Sroka, Stanisław  Od zmartwychwstania do wniebowstąpienia 40 dni Warszawa, 11.5.2008
Sroka, Stanisław  Pokój przez krew Jego na krzyżu przelaną (Kol. 1:20) Warszawa, 11.5.2008
Szarkowicz, Henryk  Albowiem jeślibym się chciał chlubić... (2 Kor. 12:6) Andrychów, 11.05.2008
Dąbek, Paweł  Konstytucja 3 maja w kontekście Księgi Estery Kraków, 3.5.2008
Pietrzyk, Edward  Wypowiedź o Tyrze (Izaj. 23:1) cz. 1 Warszawa, 27.4.2008
Pietrzyk, Edward  Wypowiedź o Tyrze cz. 2 Warszawa, 27.4.2008
Purwin, Krzysztof  Szkoła Prorocza - Syn Boży Kraków, 27.4.2008
Krawczyk, Daniel  To czyńcie na pamiątkę moją (Łuk. 22:19-20) Warszawa, 6.4.2008
Krawczyk, Daniel  Uświęcająca moc prawdy (Jan. 17:17) Warszawa, 6.4.2008
Wójciak, Tadeusz  Chrystus w proroctwach Kraków, 6.4.2008
Kwarciak, Olivier  Wielkanoc Warszawa, 30.3.2008
Ciechanowski, Jan  Bądź wola twoja Kraków, 24.3.2008
Mrzygłód, Piotr  Okup Kraków, 23.3.2008
Knop, Jan  Znaczenie przaśnego chleba Biłgoraj, 16.03.2008
Knop, Jan  List do Żydów 13:15 Biłgoraj, 16.03.2008
Olejarz, Franciszek  Co mam czynić, abym odziedziczył żywot wieczny Biłgoraj, 16.03.2008
Pietrzyk, Sławomir  Szkoła Prorocza Kraków, 16.3.2008
Nawrocki, Krzysztof  Boży plan zbawienia człowieka Kraków, 9.3.2008
Sroka, Stanisław  Wielkanoc w świetle proroctw Warszawa, 8.3.2008
Sroka, Stanisław  Przymierze Abrahamowe w świetle proroctwa Izajasza Warszawa, 8.3.2008
Barczuk, Kazimierz  Dzień pojednania Warszawa, 2.3.2008
Krajcer, Piotr  Pascha Warszawa, 2.3.2008
Purwin, Jeremiasz  Święto kuczek Warszawa, 2.3.2008
Wącior, Krzysztof  Święto Purim Warszawa, 2.3.2008
Komanowski, Adam  Pobożność Kraków, 25.2.2008
Iwaniak, Marek  Szkoła prorocza Kraków, 17.2.2008
Kuc, Stanisław  Pan ma staranie o swoich Biłgoraj, 17.02.2008
Pietrzyk, Edward  Wyrocznia Pańska dotycząca Tyru (cz. I) Biłgoraj, 17.02.2008
Pietrzyk, Edward  Wyrocznia Pańska dotycząca Tyru (cz. II) Biłgoraj, 17.02.2008
Suchanek, Mirosław  Hymn wdzięczności płynie z duszy Kraków, 10.2.2008
Bywalec, Jan  Dwanaście gwiazd Kraków, 27.1.2008
Kubic, Piotr  Pan Jezus jest światłem Biłgoraj, 20.01.2008
Lipka, Aleksander  Zaszumią jak wały morskie Biłgoraj, 20.01.2008
Sikora, Marek  Duch Święty i jego działalność w nas Biłgoraj, 20.01.2008
Kuc, Stanisław  Przyp. o miłosiernym samarytaninie Kraków, 13.1.2008
Mrzygłód, Piotr  Postanowienia noworoczne zgodne z Wolą Bożą Kraków, 1.1.2008
Targosz, Michał  Proca Dawida Miechów, 2008
Dziewoński, Marek  św. Szczepan Kraków, 30.12.2007
Kaczor, Bronisław  [----------] Kraków, 26.12.2007
Iwaniak, Daniel  Narodzenie Zbawiciela Kraków, 25.12.2007
Adamowicz, Przemysław  Szkoła Prorocza - Kapłaństwo Kraków, 16.12.2007
Kaczor, Bronisław  Wiara Biłgoraj, 16.12.2007
Kaczor, Bronisław  Wola Boża Biłgoraj, 16.12.2007
Szarkowicz, Eugeniusz  Spójrzcie na ptaki niebieskie Biłgoraj, 16.12.2007
Dąbek, Paweł  Nowe Jeruzalem Kraków, 9.12.2007
Bywalec, Walenty  Różnice natur Kraków, 25.11.2007
Garbacz, Józef  Narody dziedzictwem naszego Pana Biłgoraj, 18.11.2007
Plewniok, Henryk  Trudności czasów ostatecznych Biłgoraj, 18.11.2007
Plewniok, Henryk  Co to znaczy być prawdziwym chrześcijaninem Biłgoraj, 18.11.2007
Szczepanik, Leszek  Szkoła Prorocza - Zwątpienie Kraków, 18.11.2007
Mrzygłód, Piotr  Ważność doktryn Kraków, 11.11.2007
Litkowicz, Jan  Co zmieniło się w domu Bożym a co w domu ludzkim? Kraków, 1.11.2007
Nawrocki, Krzysztof  Walka w życiu chrześcijanina Kraków, 28.10.2007
Knop, Piotr  Tak niechaj każdy myśli o nas Biłgoraj, 21.10.2007
Knop, Piotr  Gdy się Syn Człowieczy objawi (Łuk 17:28) Biłgoraj, 21.10.2007
Olejarz, Franciszek  Gdzie jest ten król Biłgoraj, 21.10.2007
Pietrzyk, Sławomir  Szkoła Prorocza - Chrzest Kraków, 21.10.2007
Sławiński, Stanisław  Chwalcie Pana wszystkie narody! (Psalm 117) Kraków, 20.04.2008
Szarkowicz, Leszek  Uświęcenie (1 Tes. 4:3-7) Kraków, 20.04.2008
Szatyński, Łukasz  Co z tą drugą obecnością? (2 Piotra 1:16-21) Kraków, 20.04.2008
Targosz, Michał  Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał (Łuk. 22:62) Kraków, 20.04.2008
Jakubowski, Mieczysław  Poranek Królestwa Bożego (Izaj. 21:11-12) Kraków, 14.10.2007
Kołacz, Zdzisław  Wierzcie w Boga i w Jezusa (Jana 14:1) Kraków, 14.10.2007
Pogoda, Beniamin  Nie trwóżcie się Kraków, 14.10.2007
Sadowy, Edward  Ubiór Kraków, 14.10.2007
Sadowy, Edward  Panna Kraków, 14.10.2007
Sygnowski, Tomasz  Otworzyło się niebo Kraków, 14.10.2007
Kaczor, Bronisław  Mat. 5:33-37 Kraków, 30.9.2007
Knop, Jan  Różnica między Wielkim Gronem a Kościołem Andrychów, 16.09.2007
Lipka, Aleksander  Nie bądź niewierny, ale wierny Andrychów, 16.09.2007
Purwin, Krzysztof  Szkoła Prorocza - Wiara Kraków, 16.9.2007
Sadowy, Edward  Uczynki starego człowieka (Kol. 3:9) Andrychów, 16.09.2007
Suchanek, Mirosław  Ocuć się, który śpisz (Efezj. 5:14) Andrychów, 16.09.2007
Sygnowski, Józef  Czasy ochłody (Dz.Ap. 3:20) Biłgoraj, 16.09.2007
Zawitkowski, Leszek  Godzina pokuszenia Biłgoraj, 16.09.2007
Zawitkowski, Leszek  Służba jako przywilej dany od Boga Biłgoraj, 16.09.2007
Szarkowicz, Leszek  Mat. 21:18-22 Kraków, 9.9.2007
Dąbek, Paweł  Psalm stopni (Ps 131) Kraków, 2.9.2007
Dziewoński, Marek  Miłość Kraków, 19.8.2007
Knitter, Marek  Uczyńmy co możemy Chełm, 19.08.2007
Kopak, Jan  Czas małej chwilki Chełm, 19.08.2007
Krawczyk, Leszek  Wielki przywilej służby Chełm, 19.08.2007
Wójciak, Tadeusz  Przywiązany do Pana Chełm, 19.08.2007
Pietrzyk, Edward  Potomstwo Syjonu (Izaj. 66:6-8) Białogard, 3-5.08.2007
Sadowy, Edward  Bądź Wola Twa Białogard, 3-5.08.2007
Sikora, Marek  Wiara Białogard, 3-5.08.2007
Sroka, Stanisław  Jezus Chrystus, Syn Boży, Syn Abrahama Białogard, 3-5.08.2007
Dąbek, Paweł  Psalmy Stopni Białogard, 3-5.08.2007
Kaleta, Daniel  Posłuszeństwo Rehabitów (Jer. 35) Białogard, 3-5.08.2007
Kopak, Jan  Wykład do Chrztu Białogard, 3-5.08.2007
Sygnowski, Józef  Nie lękajcie się, Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi (Mat. 17:1-13) Białogard, 3-5.08.2007
Krawczyk, Daniel  Słowo Chrystusowe niechaj mieszka w was obficie (Kol. 3:16) Białogard, 3-5.08.2007
Kuc, Stanisław  Godność Baranka Białogard, 3-5.08.2007
Kwarciak, Mariusz  Trzy albo cztery znaki Mojżesza Białogard, 3-5.08.2007
Olejarz, Franciszek  Rzeczy wielkie Białogard, 3-5.08.2007
Kaleta, Daniel  Jer. 3:6-18 Kraków, 29.7.2007
Knop, Piotr  Powołanie Nowego Stworzenia Kraków, konwencja generalna, 21-22.07.2007
Krawczyk, Daniel  Ja i dom mój będziemy służyli Panu Kraków, konwencja generalna, 21-22.07.2007
Lendel, Michail  Ogień gniewu Bożego Kraków, konwencja generalna, 21-22.07.2007
Krajcer, Piotr  Odkupiciel mój żyje Kraków, konwencja generalna, 21-22.07.2007
Kuc, Stanisław  Zachowajcie samych siebie w miłości Bożej Kraków, konwencja generalna, 21-22.07.2007
Młotkiewicz, Roman  Jam jest Alfa i Omega Kraków, konwencja generalna, 21-22.07.2007
Sławiński, Stanisław  Bóg i człowiek Kraków, konwencja generalna, 21-22.07.2007
Liberda, Regis  Przyp. 15:23 Kraków, 19.7.2007
Iwaniak, Daniel  Zatarg i spór niemały Kraków, 15.7.2007
Ciechanowski, Jan  Wybór Macieja na apostoła Ciemnoszyje, 7-8.07.2007
Iwaniak, Daniel  Gdy powstał zatarg i spór niemały Ciemnoszyje, 7-8.07.2007
Iwaniak, Marek  Szkoła Prorocza - Przebaczenie Kraków, 8.7.2007
Krajcer, Piotr  Apostoł Piotr Ciemnoszyje, 7-8.07.2007
Olejarz, Franciszek  Popieczętowanie 144 tysięcy Ciemnoszyje, 7-8.07.2007
Florczak, Sławomir  Dla Żydów stałem się Żydem Ciemnoszyje, 7-8.07.2007
Kaleta, Daniel  Nauka o sądzie wiecznym Ciemnoszyje, 7-8.07.2007
Knop, Jan  Napełnienie znajomością Ciemnoszyje, 7-8.07.2007
Kołacz, Zdzisław  Kto będzie mieszkał na świętej górze twojej Ciemnoszyje, 7-8.07.2007
Suchanek, Mirosław  Wykład do chrztu Ciemnoszyje, 7-8.07.2007
Kaczor, Bronisław  Wszystko ma swój czas Kostki Duże, 30.06-1.07.2007
Sroka, Stanisław  Synu mój daj mi serce swoje Kostki Duże, 30.06-1.07.2007
Suchanek, Mirosław  Rozmowa Pana Jezusa z niewiastą chananejską Kostki Duże, 30.06-1.07.2007
Sygnowski, Józef  Pan stanął do rozprawy Kostki Duże, 30.06-1.07.2007
Knop, Jan  Chwal duszo moja Pana Kostki Duże, 30.06-1.07.2007
Kołacz, Zdzisław  Niech będą szaty twoje białe Kostki Duże, 30.06-1.07.2007
Kopak, Michał  Nie poznali czasu nawiedzenia swego Kostki Duże, 30.06-1.07.2007
Szatyński, Łukasz  Rózga gniewu Bożego Kostki Duże, 30.06-1.07.2007
Knop, Piotr  Usprawiedliwienie Budziarze, 23-24.06.2007
Knop, Ryszard  Nie pożądaj złych rzeczy Budziarze, 23-24.06.2007
Krajcer, Piotr  Winna macica rozkwita i woń wydaje Budziarze, 23-24.06.2007
Lipianin, Paweł  Co to znaczy być badaczem Pisma Świętego Budziarze, 23-24.06.2007
Knop, Jan  Wykład do chrztu Budziarze, 23-24.06.2007
Kołacz, Zdzisław  Skosztowali dobrego Słowa Bożego Budziarze, 23-24.06.2007
Pietrzyk, Edward  Objaw mi Panie, dlaczego ze mną spór wiedziesz Budziarze, 23-24.06.2007
Zoicas, Nicolae  Wzbudzenie Kościoła i restytucja Budziarze, 23-24.06.2007
Dąbek, Paweł  Królestwo Niebieskie Ciemnoszyje, 10.06.2007
Krajcer, Piotr  Jak będą sądzeniu ludzie, którzy nie znają Prawa Bożego Ciemnoszyje, 10.06.2007
Krajcer, Piotr  Gdy bracia miaszkają razem Ciemnoszyje, 10.06.2007
Dąbek, Andrzej  Szkoła Prorocza Kraków, 20.5.2007
Litkowicz, Jan  Nowy sposób umierania Biłgoraj, 20.05.2007
Litkowicz, Jan  W suchej ziemi suche drzewo Biłgoraj, 20.05.2007
Szarkowicz, Leszek  Pocieszanie bojaźliwych Biłgoraj, 20.05.2007
Szarkowicz, Leszek  Pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych Andrychów, 13.05.2007
Kaleta, Daniel  Duch Chrystusowego odrodzenia Kraków, 29.04.2007
Krawczyk, Daniel  Już wnet wieczna Ewangelia zabrzmi jak szeroki świat Kraków, 29.04.2007
Kubic, Piotr  Czasy naprawienia wszystkich rzeczy Kraków, 29.04.2007
Sygnowski, Józef  O wy, co szukacie Boga, niech ożyje serce wasze! Kraków, 29.04.2007
Knop, Piotr  Dlaczego szukacie żywego wśród umarłych Nałęczów, 22.04.2007
Kopak, Jan  Współpracownicy Boży Nałęczów, 22.04.2007
Kopak, Jan  Miska soczewicy Nałęczów, 22.04.2007
Sygnowski, Józef  Zgubione kapłaństwo Nałęczów, 22.04.2007
Czerniak, Leszek  Pan nawiedził Tyr Biłgoraj, 15.04.2007
Czerniak, Leszek  Tylko strzeż się i pilnuj swojej duszy Biłgoraj, 15.04.2007
Krawczyk, Leszek  Izajasz o przyszłości (Iz 2:2) Kraków, 15.4.2007
Zawadzki, Edward  Uczta miłości Biłgoraj, 15.04.2007
Suchanek, Mirosław  Podróż z Ap. Pawłem Kraków, 10.4.2007
Komanowski, Adam  Prawdziwy bieg chrześcijanina w zawodach (Heb 12:1-2; 1Kor 9:24-27 ) Kraków, 9.4.2007
Sygnowski, Józef  Snop z pierwocin żniwa (3 Mojż. 23:10) Oleszyce, 08.04.2007
Sygnowski, Tomasz  Święto Przaśników Oleszyce, 08.04.2007
Kaczor, Bronisław  Wiara (Heb 11:1-3) Kraków, 25.3.2007
Pietrzyk, Edward  Kto czyta niechaj uważa (cz. I) Biłgoraj, 18.03.2007
Pietrzyk, Edward  Kto czyta niechaj uważa (cz. II) Biłgoraj, 18.03.2007
Szczepanik, Leszek  Szkoła Prorocza Kraków, 18.3.2007
Iwaniak, Daniel  Usuńcie stary kwas Kraków, 11.3.2007
Nawrocki, Krzysztof  Odpowiedzialność (2Kor 13:5-8) Kraków, 4.3.2007
Dąbek, Paweł  Oczyszczanie się Kraków, 25.2.2007
Krawczyk, Daniel  Oczyszczanie synów Lewiego Biłgoraj, 18.02.2007
Olejarz, Franciszek  Nie odrzuci Bóg narodu izraelskiego Biłgoraj, 18.02.2007
Sygnowski, Tomasz  Na Górze Oliwnej w Getsemane Biłgoraj, 18.02.2007
Tyc, Piotr  Lepiej jest aby jeden człowiek umarł za lud (Jan 11:50) Kraków, 18.2.2007
Suchanek, Mirosław  To jest ciało moje (1Kor 11:24) Kraków, 11.2.2007
Mrzygłód, Piotr  Restytucja (Łuk 2:10) Kraków, 28.1.2007
Bywalec, Walenty  Uwagi do przygotowania do Pamiątki Kraków, 21.1.2007
Szarkowicz, Leszek  Nieurodzajne drzewo figowe (Mat. 21:18-22) Biłgoraj, 21.01.2007
Szkodziński, Zenon  Kto jest największy (Mat. 18:1-4) Biłgoraj, 21.01.2007
Szymański, Waldemar  Przyjaźń Biłgoraj, 21.01.2007
Krajcer, Piotr  Jak będą sądzeni ludzie, którzy żyli w czasie gdy nie znane było Prawo Boże? (Rzym 2:14) Kraków, 14.1.2007
Purwin, Krzysztof  Szkoła Prorocza - Modlitwa Kraków, 14.1.2007
Kaleta, Daniel  Czas Kraków, 31.12.2006
Bywalec, Dariusz  List do Tytusa Kraków, 26.12.2006
Jończy, Andrzej  Kazn Sal 8:7 Kraków, 26.12.2006
Komanowski, Adam  Nadzieja i radość z okazji narodzenia Jezusa Chrystusa Kraków, 25.12.2006
Bywalec, Jan  Post - co Pismo Święte mówi o nim? (Mat 17:21) Kraków, 24.12.2006
Kuc, Stanisław  Święta narodzenia Pańskiego Biłgoraj, 17.12.2006
Kuc, Stanisław  Psalm 118:17-27 Biłgoraj, 17.12.2006
Pietrzyk, Sławomir  Szkoła Prorocza - Hebr. 10:24-25 Kraków, 17.12.2006
Sygnowski, Tomasz  Rosz Ha Szana Biłgoraj, 17.12.2006
Tyc, Piotr  Pan spojrzał z nieba na ziemię Kraków, 17.12.2006
Kaczor, Bronisław  Wola Boża Kraków, 26.11.2006
Lipka, Aleksander  Przezwyciężam przez tego, który mnie umiłował (Rzym. 8:37) Biłgoraj, 19.11.2006
Szarkowicz, Eugeniusz  1 Jana 2:18 Biłgoraj, 19.11.2006
Zawadzki, Edward  Będziecie dobrotliwi i miłosierni (Ezezj. 4:32) Biłgoraj, 19.11.2006
Iwaniak, Daniel  Ojcostwo Kraków, 12.11.2006
Dąbek, Paweł  1 listopada Kraków, 1.11.2006
Dąbek, Andrzej  Szkoła Prorocza - Miłosierdzia Kraków, 22.10.2006
Knop, Piotr  Miłujcie Prawo i pokój (Zach. 8:19) Biłgoraj, 22.10.2006
Knop, Piotr  Przypowieść o dzierżawcach winnicy Biłgoraj, 22.10.2006
Lipka, Aleksander  Budowanie ze złota, srebra i drogich kamieni Biłgoraj, 22.10.2006
Krawczyk, Leszek  Szukanie Boga Kraków, 15.10.2006
Lipianin, Paweł  Cześć i szacunek Kraków, 15.10.2006
Purwin, Rafał  Musicie się na nowo narodzić Kraków, 15.10.2006
Symczuk, Witold  Usprawiedliwienie Kraków, 15.10.2006
Knop, Jan  Zrozumienie Boskiej Mądrości Andrychów, 24.09.2006
Krajcer, Piotr  Proroctwo Nahuma Andrychów, 24.09.2006
Sygnowski, Józef  Bogactwo tajemnicy Bożej Andrychów, 24.09.2006
Wójciak, Tadeusz  Oczekiwanie Andrychów, 24.09.2006
Olejarz, Franciszek  Jezus chodzi po morzu Biłgoraj, 17.09.2006
Wójciak, Tadeusz  Nowe imię dane od Boga Biłgoraj, 17.09.2006
Wójciak, Tadeusz  Oto wyszedł siewca Biłgoraj, 17.09.2006
Krajcer, Piotr  Apostoł Piotr (Jan 1:40-42) Oleszyce, 10.09.2006
Krajcer, Piotr  Ezech. 13:4-5 Oleszyce, 10.09.2006
Sygnowski, Józef  5 nauk związanych z okupem Oleszyce, 10.09.2006
Żyła, Mikołaj  Posłuszeństwo lepsze niż ofiara (1 Sam. 15:22) Oleszyce, 10.09.2006
Kaczor, Bronisław  Jak osiągnąć zbawienie Chełm, 27.08.2006
Lipka, Aleksander  Niewdzięczność a trąd Chełm, 27.08.2006
Litkowicz, Jan  Moc pozdrowień Chełm, 27.08.2006
Sygnowski, Józef  Wszystko mogę w Chrystusie Jezusie Chełm, 27.08.2006
Knop, Ryszard  Zakończenie Białogard, 21-23.07.2006
Kołacz, Zdzisław  Podróż do portu pożądanego (Psalm 107:23-30) Białogard, 21-23.07.2006
Kopak, Michał  Oszukiwanie samych siebie (Jak. 1:22) Białogard, 21-23.07.2006
Sadowy, Edward  Uczeń jako Mistrz (Mat 10:35) Białogard, 21-23.07.2006
Sygnowski, Józef  Spójrz na swoją świątynię (Izaj. 64:5-12) Białogard, 21-23.07.2006
Krawczyk, Leszek  Święci Pańscy (Psalm 50:5) Białogard, 21-23.07.2006
Kubic, Adam  W Zakonie, co napisano, jak czytasz? (Łuk. 10:26) Białogard, 21-23.07.2006
Kuc, Stanisław  Wykład do chrztu Białogard, 21-23.07.2006
Sygnowski, Tomasz  Spiesz się, a rozczyń trzy miary mąki światłej Białogard, 21-23.07.2006
Kołacz, Zdzisław  Moce niebieskie poruszą się (Łuk. 21:25-26) Białogard, 21-23.07.2006
Sroka, Stanisław  Wydarzenia brzasku Tysiąclecia Białogard, 21-23.07.2006
Suchanek, Mirosław  Przykłady budowania wiary Białogard, 21-23.07.2006
Szarkowicz, Eugeniusz  Miłość braterska niechaj trwa! Białogard, 21-23.07.2006
Bywalec, Walenty  Jeden nauczyciel – Chrystus Ciemnoszyje, 15-16.07.2006
Dąbek, Paweł  Błogosławiony i święty Ciemnoszyje, 15-16.07.2006
Krawczyk, Daniel  Szukajcie najpierw Królestwa Bożego Ciemnoszyje, 15-16.07.2006
Tyc, Piotr  Mój mąż jest głupcem Ciemnoszyje, 15-16.07.2006
Iwaniak, Daniel  Wykład do chrztu Ciemnoszyje, 15-16.07.2006
Krajcer, Piotr  Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków Ciemnoszyje, 15-16.07.2006
Kubic, Piotr  Obudź się, który śpisz Ciemnoszyje, 15-16.07.2006
Pogoda, Beniamin  Ziarnem jest Słowo Boże Ciemnoszyje, 15-16.07.2006
Bywalec, Walenty  Tutaj jest coś większego niż świątynia Budziarze, 8-9.07.2006
Krawczyk, Daniel  Nie bój się, bom Ja jest z Tobą Budziarze, 8-9.07.2006
Olejarz, Franciszek  Powołani, wybrani i wierni Budziarze, 8-9.07.2006
Wójciak, Tadeusz  Szukajcie sprawiedliwości Budziarze, 8-9.07.2006
Knop, Jan  Trąbcie w trąbę na Syonie Budziarze, 8-9.07.2006
Kuc, Stanisław  Pan wychodzi na spotkanie czyniącym sprawiedliwość Budziarze, 8-9.07.2006
Sroka, Stanisław  Przymierze Abrahamowe w świetle proroctwa Izajasza Budziarze, 8-9.07.2006
Szymański, Waldemar  Wykład do chrztu Budziarze, 8-9.07.2006
Knop, Jan  Aby wszyscy ludzie byli zbawieni Tarnów, 25.06.2006
Krajcer, Piotr  Nowa Pieśń Mojżesza i Baranka Tarnów, 25.06.2006
Suchanek, Paweł  Powiedzie się mojemu słudze Tarnów, 25.06.2006
Wójciak, Tadeusz  Mężowie dobrej zapowiedzi Tarnów, 25.06.2006
Lipka, Aleksander  Pan patrzy (Psalm 33:13-15) Biłgoraj, 18.06.2006
Sroka, Stanisław  Kościół Bożym dziedzictwem Biłgoraj, 18.06.2006
Sroka, Stanisław  40 dni od zmartwychwstania do wniebowzięcia Biłgoraj, 18.06.2006
Garbacz, Józef  1 Kor. 13:11 Biłgoraj, 21.05.2006
Plewniok, Henryk  Siedem świeczników (Obj. 1:12) Biłgoraj, 21.05.2006
Plewniok, Henryk  Cierpliwość i oczekiwanie (Treny 3:26) Biłgoraj, 21.05.2006
Iwaniak, Daniel  Człowiek, który kocha życie Andrychów, 14.05.2006
Knop, Piotr  Budujcie się w dom duchowy Andrychów, 14.05.2006
Pietrzyk, Edward  Trzy korony Andrychów, 14.05.2006
Suchanek, Paweł  Pan jest mym pasterzem Andrychów, 14.05.2006
Krawczyk, Leszek  Serce czyste, duch Prawdy Biłgoraj, 23.04.2006
Szarkowicz, Eugeniusz  Krzyż Biłgoraj, 23.04.2006
Krajcer, Piotr  Święto Paschy Kraków, 9.04.2006
Liberda, Regis  Pomazaniec Cyrus Kraków, 9.04.2006
Szatyński, Łukasz  Obłok świadków Kraków, 9.04.2006
Szymański, Waldemar  Proroctwo Nahuma Kraków, 9.04.2006
Bywalec, Walenty  Świadectwo Pana o Janie Biłgoraj, 19.03.2006
Bywalec, Walenty  Dobry budowniczy i dobry fundament Biłgoraj, 19.03.2006
Olejarz, Franciszek  Czy jesteś w Getsemane? Biłgoraj, 19.03.2006
Kubic, Adam  Błogosławieństwa miesiąca kłosów Biłgoraj, 19.02.2006
Kubic, Adam  Podobieństwo o nieuczciwym zarządcy Biłgoraj, 19.02.2006
Sygnowski, Józef  Bóg Biłgoraj, 19.02.2006
Sygnowski, Tomasz  Święto Wielkiej Nocy Biłgoraj, 19.02.2006
Krajcer, Piotr  Poselstwo do zboru Efeskiego Biłgoraj, 15.01.2006
Krajcer, Piotr  Sposób wyboru sług Biłgoraj, 15.01.2006
Lipka, Aleksander  Pan zło mi zgotował Biłgoraj, 15.01.2006
Knop, Piotr  Zmartwychwstanie Biłgoraj, 18.12.2005
Knop, Piotr  Szacunek do świętości Biłgoraj, 18.12.2005
Olejarz, Franciszek  Czas wtórej obecności Biłgoraj, 18.12.2005
Lipka, Aleksander  Sprawiedliwy z ucisku wybawiony bywa Biłgoraj, 20.11.2005
Sygnowski, Tomasz  Jak było za dni Noego Biłgoraj, 20.11.2005
Szarkowicz, Leszek  Pokusa chodzenia na skróty Biłgoraj, 20.11.2005
Krajcer, Piotr  Dzieci jako znaki (cz. 2) Białogard, 29.10-1.11.2005
Krajcer, Piotr  Dzieci jako znaki (cz. 1) Białogard, 29.10-1.11.2005
Krajcer, Piotr  Boża Ekonomia Białogard, 29.10-1.11.2005
Szarkowicz, Eugeniusz  Bądźcie naśladowcami moimi (1 Kor. 11:1) Biłgoraj, 23.10.2005
Wójciak, Tadeusz  Mężowie dobrej zapowiedzi Biłgoraj, 23.10.2005
Wójciak, Tadeusz  Trzy miary mąki Biłgoraj, 23.10.2005
Ciechanowski, Jan  Wiele członków, lecz jedno ciało - 1 Kor. 12:20 Kraków, 09.10.2005
Knop, Piotr  Słuchajcie mnie wy (Izaj. 51:1) Kraków, 09.10.2005
Purwin, Jeremiasz  Naucz mnie drogi Twojej Kraków, 09.10.2005
Wącior, Krzysztof  Ewangelia według świętego Pawła Kraków, 09.10.2005
Nawrocki, Krzysztof  Drogowskaz na świętą Bożą Górę (Ps. 15) Biłgoraj, 18.09.2005
Nawrocki, Krzysztof  Modlitwa (Łuk. 18:1-8) Biłgoraj, 18.09.2005
Zawadzki, Edward  Ode mnie się ta rzecz stała (1 Król. 12:24) Biłgoraj, 18.09.2005
Iwaniak, Daniel  Autorytety - badanie Andrychów, 10.09.2005
Kupski, Tomasz  Montaż słowno-muzyczny Andrychów, 10.09.2005
Lipianin, Paweł  Czas dobierania się Andrychów, 10.09.2005
Mrzygłód, Piotr  Błogosławieństwo czy przypadek Andrychów, 10.09.2005
Czerniak, Leszek  Nieposłuszeństwo wobec Boskich poleceń Białogard, 5-7.08.2005
Sygnowski, Józef  Słowo Boże jest skuteczne Białogard, 5-7.08.2005
Sygnowski, Tomasz  Jezus i Golgota Białogard, 5-7.08.2005
Szarkowicz, Eugeniusz  Mądre panny wzięły oliwę w naczynia swoje Białogard, 5-7.08.2005
Bywalec, Walenty  Zbawienie dzisiaj Białogard, 5-7.08.2005
Chachlica, Daniel  Siedem objawionych tajemnic Bożych Białogard, 5-7.08.2005
Krawczyk, Daniel  Wykład do chrztu Białogard, 5-7.08.2005
Olejarz, Franciszek  Sposoby postępowania Bożego Białogard, 5-7.08.2005
Komanowski, Adam  Dajcie odpór diabłu Białogard, 5-7.08.2005
Kwarciak, Mariusz  Wizja na górze przemienienia Białogard, 5-7.08.2005
Sroka, Stanisław  Mieczu! Ocknij się na pasterza mego Białogard, 5-7.08.2005
Sygnowski, Józef  Słowo Boże jest żywe Białogard, 5-7.08.2005
Debski, Adolphe  Psalm 45 Kraków, Konwencja Generalna, 23-24.07.2005
Kłusak, Józef  Obietnica błogosławieństwa dla wszystkich ludzi Kraków, Konwencja Generalna, 23-24.07.2005
Olejarz, Franciszek  Obierz życie abyś żył Kraków, Konwencja Generalna, 23-24.07.2005
Szarkowicz, Eugeniusz  Posłowie Kraków, Konwencja Generalna, 23-24.07.2005
Szarkowicz, Eugeniusz  Posłowie Kraków, Konwencja Generalna, 23-24.07.2005
Szarkowicz, Eugeniusz  Zakończenie Kraków, Konwencja Generalna, 23-24.07.2005
Dowhan, Ewgen  Józef sprzedany przez braci Kraków, Konwencja Generalna, 23-24.07.2005
Kopak, Jan  Proroctw nie lekcepoważajcie Kraków, Konwencja Generalna, 23-24.07.2005
Neagomir, Ioan  „Szukajcie najpierw Królestwa Bożego" Kraków, Konwencja Generalna, 23-24.07.2005
Pietrzyk, Edward  Zakończenie Kraków, Konwencja Generalna, 23-24.07.2005
Plewniok, Henryk  Zaufanie w ciele Chrystusowym Kraków, Konwencja Generalna, 23-24.07.2005
Czerniak, Leszek  Za jaką cenę Budziarze, 9-10.07.2005
Kaleta, Daniel  Zapłata Oszacowanego Budziarze, 9-10.07.2005
Kubic, Adam  Przypowieść o siewcy Budziarze, 9-10.07.2005
Pietrzyk, Edward  „Wywiodę was z narodów" – Ezech. 20:33-38 Budziarze, 9-10.07.2005
Kopak, Michał  Mężowie opatrzności w historii Izraela Budziarze, 9-10.07.2005
Olejarz, Franciszek  Wprowadzenie Budziarze, 9-10.07.2005
Plewniok, Henryk  Świętymi bądźcie Budziarze, 9-10.07.2005
Sygnowski, Józef  Wprowadzenie Budziarze, 9-10.07.2005
Sygnowski, Tomasz  Wykład do chrztu Budziarze, 9-10.07.2005
Szatyński, Łukasz  Doświadczajcie duchów Budziarze, 9-10.07.2005
Bywalec, Walenty  „Aby wszyscy byli zbawieni" Ciemnoszyje, 2-3.07.2005
Ciechanowski, Jan  „Dlaczego mówisz w przypowieściach" Ciemnoszyje, 2-3.07.2005
Dąbek, Paweł  Posłanie proroctwa Ozeasza Ciemnoszyje, 2-3.07.2005
Iwaniak, Daniel  Dbanie o życie w zarodku Ciemnoszyje, 2-3.07.2005
Kozłowski, Paweł  O kobietach Ciemnoszyje, 2-3.07.2005
Olejarz, Franciszek  Przypowieść o uczcie weselnej Ciemnoszyje, 2-3.07.2005
Suchanek, Mirosław  „Nie bądź nazbyt sprawiedliwym" Ciemnoszyje, 2-3.07.2005
Targosz, Michał  Wykład do chrztu Ciemnoszyje, 2-3.07.2005
Krajcer, Piotr  Historia świata w widzeniu Daniela 7 rozdziału Kostki Duże, 25-26.06.2005
Nawrocki, Krzysztof  Pobożność Kostki Duże, 25-26.06.2005
Sroka, Stanisław  Z Panem na świętej górze Kostki Duże, 25-26.06.2005
Szarkowicz, Eugeniusz  Zwiastuny radosnej wieści Kostki Duże, 25-26.06.2005
Bywalec, Walenty  Odpocznienie ludu Bożego Kostki Duże, 25-26.06.2005
Knop, Jan  „Abyście jednoż rozumieli" Kostki Duże, 25-26.06.2005
Kołacz, Zdzisław  „Słowo Chrystusowe niechaj mieszka w was obficie" Kostki Duże, 25-26.06.2005
Żurek, Tadeusz  Z bojaźnią i ze drżeniem sprawujmy swoje zbawienie Kostki Duże, 25-26.06.2005
Dąbek, Andrzej  Chrześcijańska dojrzałość Tarnów, 05.06.2005
Knop, Piotr  Doświadczenie wolności Tarnów, 05.06.2005
Knop, Ryszard  Tak przyjdzie jakoście go widzieli idącego do nieba Tarnów, 05.06.2005
Sygnowski, Józef  Pościnani dla świadectwa – Obj. 20:4 Tarnów, 05.06.2005
Dąbek, Paweł  Trzy wydarzenia Andrychów, 15.05.2005
Krawczyk, Daniel  Różnoraka działalność ducha świętego Andrychów, 15.05.2005
Purwin, Jeremiasz  Złota zasada Andrychów, 15.05.2005
Suchanek, Mirosław  Chrystus wstał! Andrychów, 15.05.2005
Knop, Jan  Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata Kraków, 17.04.2005
Suchanek, Paweł  Nasza ojczyzna jest w niebie Kraków, 17.04.2005
Szarkowicz, Eugeniusz  Pobożność z poprzestawaniem na małym Kraków, 17.04.2005
Targosz, Michał  Nie proszę, abyś ich wziął ze świata Kraków, 17.04.2005
Krajcer, Piotr  Pieśni Stopni Kraków, 12.10.2004
Kubic, Adam  Radość Kraków, 12.10.2004
Pogoda, Beniamin  Kim są chrześcijanie? (wykład do publiczności) Kraków, 12.10.2004
Wójciak, Tadeusz  Tron twój o Boże trwa wiecznie Kraków, 12.10.2004
Chachlica, Daniel  Biblia jako źródło światła Andrychów, 14.09.2004
Knop, Piotr  Obraz Estery stającej do konkursu piękności Andrychów, 14.09.2004
Litkowicz, Jan  Dwa poziomy ofiarniczego życia Andrychów, 14.09.2004
Pietrzyk, Edward  Wy jesteście światłością świata (Mat. 5:16) Andrychów, 14.09.2004
Bywalec, Walenty  Jakie jest twoje wyznanie? Ciemnoszyje, 17-18.07.2004
Dziewoński, Marek  Życie zgodne z zasadami Pisma Świętego Ciemnoszyje, 17-18.07.2004
Kozłowski, Paweł  Zawsze się radujcie Ciemnoszyje, 17-18.07.2004
Krajcer, Piotr  Zakon cieniem przyszłych dóbr Ciemnoszyje, 17-18.07.2004
Krawczyk, Daniel  Wykład do chrztu Ciemnoszyje, 17-18.07.2004
Nawrocki, Krzysztof  Pasterze ludu Bożego Ciemnoszyje, 17-18.07.2004
Suchanek, Mirosław  Lista pokoleń zbawionego Izraela Ciemnoszyje, 17-18.07.2004
Targosz, Michał  Wykład do chrztu Ciemnoszyje, 17-18.07.2004
Armużyński, Ryszard  Tego żąda Bóg Budziarze, 10-11.07.2004
Kamiński, Henryk  Tego żąda Bóg Budziarze, 10-11.07.2004
Kołacz, Zdzisław  Mieszkanie, w którym Pan Bóg pragnie mieszkać Budziarze, 10-11.07.2004
Kopak, Jan  Podnoście ręce ku świątyni i błogosławcie Pana Budziarze, 10-11.07.2004
Suchanek, Mirosław  Napominanie i strofowanie Budziarze, 10-11.07.2004
Szymański, Waldemar  Czy dam radę? (wykład do chrztu) Budziarze, 10-11.07.2004
Wójciak, Tadeusz  Sam na sam z Bogiem Budziarze, 10-11.07.2004
Zoicas, Nicolae  Jeruzalem kamieniem ciężkim Budziarze, 10-11.07.2004
Czerniak, Leszek  Błogosławiony ten, który czuwa (Obj. 16:15) Tarnów, 27.06.2004
Knop, Jan  Królestwo Niebios Tarnów, 27.06.2004
Krajcer, Piotr  Historia Nehemiasza Tarnów, 27.06.2004
Krawczyk, Leszek  Ogień na dziedzińcu i w miejscu świętym Tarnów, 27.06.2004
Sikora, Marek  Ogień poza obozem Tarnów, 27.06.2004
Kubic, Adam  Życie wieczne Andrychów, 16.05.2004
Mrzygłód, Piotr  Kto jest moim bratem, bliźnim, nieprzyjacielem? Andrychów, 16.05.2004
Pogoda, Beniamin  Biblijne rady żonatego dla nieżonatych Andrychów, 16.05.2004
Purwin, Rafał  Poznali ich, że byli z Jezusem Andrychów, 16.05.2004
Garbacz, Józef  Albowiem na wieki trwa łaska Jego (Psalm 136:26) Kraków, 14.03.2004
Knop, Ryszard  Filary Kościoła Kraków, 14.03.2004
Krawczyk, Daniel  Wysławianie Boga niebios Kraków, 14.03.2004
Sadowy, Edward  Umiejętność korzystania z wolności (1 Kor. 6:12) Kraków, 14.03.2004
Kamiński, Henryk  Gdyby przyszedł i zakołatał Kraków, 12.10.2003
Krajcer, Piotr  Pocieszajcie mój naród mówi wasz Pan Kraków, 12.10.2003
Sławiński, Stanisław  Pocieszajcie mój lud Kraków, 12.10.2003
Szatyński, Łukasz  Wzburzone morze Kraków, 12.10.2003
Brie, Cornel  Nie oszukujcie się Kraków, Konwencja Generalna, 19-20.07.2003
Dąbek, Andrzej  Siostro nasza, rozmnóż się w niezliczone tysiące... Kraków, Konwencja Generalna, 19-20.07.2003
Kołacz, Zdzisław  Gdy on sprawi pokój, któż go wzruszy Kraków, Konwencja Generalna, 19-20.07.2003
Łajbida, Andrzej  Rozmowa o szatanie - związanie i zniszczenie Kraków, Konwencja Generalna, 19-20.07.2003
Sygnowski, Józef  Miłość, stałość i akceptacja w rodzinie Kraków, Konwencja Generalna, 19-20.07.2003
Wozniak, Jean  Niespodziewany gość Kraków, Konwencja Generalna, 19-20.07.2003
Wójciak, Tadeusz  Zgromadzeni przy wodnej bramie Kraków, Konwencja Generalna, 19-20.07.2003
Ciechanowski, Jan  Spotkanie z Bogiem Ciemnoszyje, 12-13.07.2003
Dąbek, Paweł  Całe dzieło Pana na Syonie i w Jerozolimie (Izaj. 10:12-12) Ciemnoszyje, 12-13.07.2003
Iwaniak, Daniel  Ucieszmy się Ewangelią w pieśniach Ciemnoszyje, 12-13.07.2003
Krawczyk, Daniel  Sens życia Ciemnoszyje, 12-13.07.2003
Kruczyński, Mirosław  Tryumf Chrystusa (Obj. 19) Ciemnoszyje, 12-13.07.2003
Olejarz, Franciszek  Ratuj się, bo chodzi o życie twoje (1 Mojż. 19:17) Ciemnoszyje, 12-13.07.2003
Pietrzyk, Edward  A w latach ostatecznych otrzymasz rozkaz (Ezech. 38:8-9) Ciemnoszyje, 12-13.07.2003
Targosz, Michał  Spotkanie z Bogiem w Jego Słowie Ciemnoszyje, 12-13.07.2003
Krajcer, Piotr  Dobro i zło Budziarze, 5-6.07.2003
Krawczyk, Daniel  Pójdź za Jezusem (wykład do chrztu) Budziarze, 5-6.07.2003
Krawczyk, Leszek  Świadectwo ducha świętego Budziarze, 5-6.07.2003
Litkowicz, Jan  Dziwne, ziemskie, syońskie źródła wody Budziarze, 5-6.07.2003
Łajbida, Andrzej  Ofiara Budziarze, 5-6.07.2003
Mrzygłód, Piotr  Czas Budziarze, 5-6.07.2003
Purwin, Rafał  Boży Pokój Budziarze, 5-6.07.2003
Wozniak, Jean  Niezwykłe zaproszenie Budziarze, 5-6.07.2003
Iwaniak, Daniel  Gospodarowanie dobrami danymi od Boga Andrychów, 22.06.2003
Olejarz, Franciszek  Nie przekroczysz Jordanu Andrychów, 22.06.2003
Suchanek, Paweł  Bóg mówi Andrychów, 22.06.2003
Targosz, Michał  Wykład do młodzieży Andrychów, 22.06.2003
Garbacz, Józef  Pokoju naśladujcie Tarnów, 15.06.2003
Krajcer, Piotr  Miasto, które szukało pokoju Tarnów, 15.06.2003
Krawczyk, Daniel  Kto będzie oglądał Boga Tarnów, 15.06.2003
Szymański, Waldemar  Gdzie jest skarb wasz, tam i serce wasze Tarnów, 15.06.2003
Kłusak, Józef  Szukajcie Pana Kraków, 9.03.2003
Purwin, Jeremiasz  Co mamy czynić, abyśmy byli zbawieni Kraków, 9.03.2003
Suchanek, Paweł  Dziękuj, wysławiaj, wzmocnij się, ufaj i wytrwaj bo nie zbywa ci czasu Kraków, 9.03.2003
Bywalec, Walenty  Świadectwa ducha świętego Białogard, 19-21.07.2002
Garbacz, Józef  O pomazaniu Białogard, 19-21.07.2002
Krawczyk, Leszek  Współzależność w rodzinie Bożej Białogard, 19-21.07.2002
Kubic, Adam  Pan jest pasterzem moim Białogard, 19-21.07.2002
Sławiński, Stanisław  Moja nadzieja Białogard, 19-21.07.2002
Sroka, Stanisław  Ja kładę dusze moją, aby ją zasię wziąć Białogard, 19-21.07.2002
Szarkowicz, Eugeniusz  O chrzcie Białogard, 19-21.07.2002
Żurek, Tadeusz  Niedoceniony naród Białogard, 19-21.07.2002
Krawczyk, Daniel  Pójdź za mną Białogard, 19-21.07.2002
Sygnowski, Józef  Szukajcie w księgach Pańskich Białogard, 19-21.07.2002
Szatyński, Łukasz  Eliasz na górze Horeb Białogard, 19-21.07.2002
Wozniak, Jean  Naczynia w ręce garncarza Białogard, 19-21.07.2002
Dowhan, Ewgen  Patrząc na Jezusa Budziarze, 6-7.07.2002
Knop, Jan  A gdy się to zacznie dziać, podnoście głowy wasze Budziarze, 6-7.07.2002
Kwaśnik, Grzegorz  O dobroci Budziarze, 6-7.07.2002
Olejarz, Franciszek  Ducha nie zagaszajcie Budziarze, 6-7.07.2002
Jakubowski, Mieczysław  O chrzcie Budziarze, 6-7.07.2002
Sroka, Stanisław  Jak znaleźć się w Kościele i jak mieć Chrystusa za Głowę Budziarze, 6-7.07.2002
Suchanek, Paweł  Kto zważa na Słowo, znajduje szczęście Budziarze, 6-7.07.2002
Sygnowski, Tomasz  Czy Ty jesteś tym, który przyjść ma? Budziarze, 6-7.07.2002
Lipka, Aleksander  Kiedyż Panie Tarnów, 2.06.2002
Plewniok, Henryk  Zdroje zbawienia Tarnów, 2.06.2002
Then, Janusz  Reformacja w kościele Tarnów, 2.06.2002
Wójciak, Tadeusz  Wierni szafarze tajemnic Bożych Tarnów, 2.06.2002
Dąbek, Paweł  Sąd Jeszuego Andrychów, 26.05.2002
Krajcer, Piotr  O pokoju Andrychów, 26.05.2002
Targosz, Michał  Cześć dla rodziców Andrychów, 26.05.2002
Krawczyk, Leszek  Pójdź do Jezusa Kostki, 2002
Iwaniak, Daniel  Wewnętrzne przygotowanie Andrychów, 7.10.2001
Knop, Piotr  Warunki zbawienia Andrychów, 7.10.2001
Purwin, Rafał  Sprawiedliwy chodzi w uczciwości swojej Andrychów, 7.10.2001
Sygnowski, Józef  Naprawienie wszechrzeczy Andrychów, 7.10.2001
Dowhan, Ewgen  Naśladowanie naszego Pana w Jego cichości i pokorze Białogard, 3-5.08.2001
Garbacz, Józef  Życie chrześcijańskie (Rzym. 13:11-14) Białogard, 3-5.08.2001
Kaleta, Daniel  Srebro synów Lewiego (Mal. 3:1-4) Białogard, 3-5.08.2001
Krajcer, Piotr  Nie omieszkiwa Pan z obietnicą (2 Piotra 3) Białogard, 3-5.08.2001
Krawczyk, Daniel  Wielka tajemnica, Chrystus-Kościół (Efezj. 5:22-32) Białogard, 3-5.08.2001
Kubic, Adam  Patrzeć aby usłyszeć (Abak. 2:1) Białogard, 3-5.08.2001
Kwarciak, Mariusz  Kościół przewidziany przed założeniem świata (Efezj. 1:4) Białogard, 3-5.08.2001
Makarzec, Krzysztof  Płaszczyzny naszego współdziałania Białogard, 3-5.08.2001
Olejarz, Franciszek  Ataki przeciwnika (1 Piotra 5:8-9) Białogard, 3-5.08.2001
Pietrzyk, Edward  A gdy się dopełni tysiąc lat (Obj. 20:7-10) Białogard, 3-5.08.2001
Sroka, Stanisław  Krzyż Chrystusowy naszą chlubą (Gal. 6:14) Białogard, 3-5.08.2001
Suchanek, Paweł  Wykład do chrztu Białogard, 3-5.08.2001
Ciechanowski, Jan  Stosunek chrześcijanina do problemów w kraju Ciemnoszyje, 28-29.07.2001
Dąbek, Paweł  Trzy rzeczy, których wymaga Bóg (Mich. 6:8) Ciemnoszyje, 28-29.07.2001
Kaleta, Daniel  Tesza b'Aw Ciemnoszyje, 28-29.07.2001
Knop, Piotr  Proroctwo Micheasza 7:1-6 Ciemnoszyje, 28-29.07.2001
Krajcer, Piotr  Przyjaciele Joba Ciemnoszyje, 28-29.07.2001
Krawczyk, Daniel  Wykład do chrztu Ciemnoszyje, 28-29.07.2001
Kwarciak, Mariusz  Manna na pustyni Ciemnoszyje, 28-29.07.2001
Olejarz, Franciszek  Zbawienie według upodobania Bożego Ciemnoszyje, 28-29.07.2001
Potempa, Józef  Lecz ja też to wiem, lecz wy milczcie Ciemnoszyje, 28-29.07.2001
Bywalec, Walenty  Pokrzepienie w Chrystusie Kraków, Konwencja Generalna, 21-22.07.2001
Dowhan, Ewgen  Wesołe poselstwo Boże Kraków, Konwencja Generalna, 21-22.07.2001
Krawczyk, Daniel  Wykład do chrztu Kraków, Konwencja Generalna, 21-22.07.2001
Lipka, Aleksander  Wesołe poselstwo Boże Kraków, Konwencja Generalna, 21-22.07.2001
Litkowicz, Jan  Korzystanie ze stołu Pańskiego Kraków, Konwencja Generalna, 21-22.07.2001
Sroka, Stanisław  Społeczność Kraków, Konwencja Generalna, 21-22.07.2001
Wozniak, Daniel  Panie, do kogóż pójdziemy? Kraków, Konwencja Generalna, 21-22.07.2001
Bywalec, Walenty  Nadzieja dla Kościoła (1 Kor. 15:51) Budziarze, 15-16.07.2001
Dąbek, Andrzej  Kto jest chrześcijaninem? Budziarze, 15-16.07.2001
Kamiński, Henryk  Wykład do chrztu Budziarze, 15-16.07.2001
Kuc, Stanisław  Ofiary (Rzym. 12:1) Budziarze, 15-16.07.2001
Litkowicz, Jan  Wrośnięcie w ciało Chrystusowe (Efezj. 4:15-18) Budziarze, 15-16.07.2001
Purwin, Henryk  Na straży stać będę (Abak. 2:1) Budziarze, 15-16.07.2001
Szymański, Waldemar  Zbawienie Boże (Iz. 12:2-3) Budziarze, 15-16.07.2001
Wójciak, Tadeusz  Zdrój w Elim Budziarze, 15-16.07.2001
Bywalec, Walenty  Pojednanie Kostki Duże, 30.06-1.07.2001
Olejarz, Franciszek  Błogosławieństwa Pięćdziesiątnicy Kostki Duże, 30.06-1.07.2001
Plewniok, Henryk  A myśmy się spodziewali Kostki Duże, 30.06-1.07.2001
Sygnowski, Józef  Rozdzielenie Kaina i Abla Kostki Duże, 30.06-1.07.2001
Lipka, Aleksander  Kto jest moim doradcą? (Izaj. 8:19) Kostki Duże, 30.06-1.07.2001
Miksa, Ignac  Nie zniechęcajmy się w czynieniu dobrze Kostki Duże, 30.06-1.07.2001
Sroka, Stanisław  Proroctwa, obrazy i podobieństwa o Jezusie Kostki Duże, 30.06-1.07.2001
Wilczek, Janusz  Obcy ogień Kostki Duże, 30.06-1.07.2001
Wójciak, Tadeusz  Trzecie niebo Kostki Duże, 30.06-1.07.2001
Kamiński, Henryk  Ja Cię zachowam od godziny pokuszenia (Obj. 3:10) Kraków, 18.03.2001
Knop, Jan  Różnorodność ofiary naszego Zbawiciela Jezusa Kraków, 18.03.2001
Krajcer, Piotr  Wybierzcie sobie starszych (5 Mojż. 1:13) Kraków, 18.03.2001
Krajcer, Piotr  Jan Chrzciciel (Mat. 14:1-12) Katowice, 2000
Kubic, Adam  Głoszenie Ewangelii pokoju (Mar. 1:15) Katowice, 2000
Suchanek, Paweł  Pamiętaj na Stwórcę w dniach młodości Katowice, 2000
Chachlica, Daniel  O zmartwychwstaniu w Starym Testamencie Andrychów, 1.10.2000
Kopak, Jan  Zwiastowanie dobrej nowiny Andrychów, 1.10.2000
Purwin, Rafał  Naśladowania Jezusa (wykład do młodzieży) Andrychów, 1.10.2000
Wójciak, Tadeusz  Beer-szeba - studnia przysięgi Andrychów, 1.10.2000
Dąbek, Andrzej  Co to znaczy być w Prawdzie Chrzanów, 3.09.2000
Jakubowski, Mieczysław  Zbliża się Armagieddon Chrzanów, 3.09.2000
Suchanek, Paweł  Poświęcenie, usprawiedliwienie i wielka obietnica Chrzanów, 3.09.2000
Sygnowski, Józef  Zagrzmi Pan z Syjonu Chrzanów, 3.09.2000
Kamiński, Henryk  Historia Eliasza obrazem na historię Kościoła Chełm, 20.08.2000
Knop, Jan  Amnestia ogłoszona przez Boga Chełm, 20.08.2000
Makarzec, Krzysztof  Strach Chełm, 20.08.2000
Szarkowicz, Eugeniusz  Cóż jest człowiek Chełm, 20.08.2000
Armużyński, Ryszard  Czasy, w których żyjemy Białogard, 28-30.07.2000
Florczak, Sławomir  Błogosławieni są ci, co cierpią dla sprawiedliwości Białogard, 28-30.07.2000
Fonsaca, Bertoldo  Chodzimy wiarą, a nie widzeniem Białogard, 28-30.07.2000
Olejarz, Franciszek  Pieczętowanie Nowego Stworzenia Białogard, 28-30.07.2000
Komanowski, Adam  O prawdziwej Ewangelii Białogard, 28-30.07.2000
Krawczyk, Daniel  O chrzcie Białogard, 28-30.07.2000
Sroka, Stanisław  Jakub kupił pierworodztwo Białogard, 28-30.07.2000
Dąbek, Andrzej  Jeśli z Nim cierpimy, abyśmy także z Nim byli uwielbieni Białogard, 28-30.07.2000
Garbacz, Józef  Kupuj Prawdę (Przyp. 23:23) Białogard, 28-30.07.2000
Kołacz, Zdzisław  Obfitość stołu Pańskiego (Psalm 23) Białogard, 28-30.07.2000
Kopczyk, Adam  Przemienienie (Rzym. 12:2) Białogard, 28-30.07.2000
Szarkowicz, Henryk  Tysiąclecie a Restytucja Białogard, 28-30.07.2000
Kłusak, Józef  Sadzawka Jan 9:1-7 Budziarze, 15-16.07.2000
Kopak, Michał  Co napisano w Zakonie Łuk. 10:25-28 Budziarze, 15-16.07.2000
Kubic, Adam  Słuchanie Słowa Bożego Budziarze, 15-16.07.2000
Szatyński, Łukasz  Któż jest tym wiernym i roztropnym szafarzem Budziarze, 15-16.07.2000
Lipka, Aleksander  Dobry wybór (wykład do młodzieży) Budziarze, 15-16.07.2000
Plewniok, Henryk  Ja jestem droga, i prawda, i żywot Budziarze, 15-16.07.2000
Suchanek, Paweł  Wykład do chrztu Budziarze, 15-16.07.2000
Szymański, Marek  Potrzeba mądrości Budziarze, 15-16.07.2000
Then, Janusz  Ofiara Kościoła Rzym 12 Budziarze, 15-16.07.2000
Chachlica, Daniel  Sympozjum – Wiara Tarnów, 25.06.2000
Knop, Piotr  Sympozjum – Miłość Tarnów, 25.06.2000
Krajcer, Piotr  Poddaństwo chrześcijanina wobec zwierzchności Tarnów, 25.06.2000
Kuc, Stanisław  Sympozjum – Nadzieja Tarnów, 25.06.2000
Olejarz, Franciszek  Ofiara za grzech w Dniu Pojednania Tarnów, 25.06.2000
Sygnowski, Józef  Okup za wszystkich i jego znaczenie Tarnów, 25.06.2000
Iwaniak, Daniel  Do starszego pokolenia braci i sióstr Bielsko Biała, 27.05.2000
Kołacz, Zdzisław  Zdobienie nauki naszego Boga (Tyt. 2:10) Bielsko Biała, 27.05.2000
Krawczyk, Daniel  Uświęcająca moc Prawdy (Jan 17:17) Bielsko Biała, 27.05.2000
Lipka, Aleksander  Pan patrzy z nieba (Psalm 33:13) Bielsko Biała, 27.05.2000
Krajcer, Piotr  Proroctwo Abdyjasza Andrychów, 6.06.1999
Krajcer, Piotr  Wybór Budziarze, 11.07.1999
Dąbek, Paweł  Słowo ciałem się stało Andrychów, 17.05.1998
Dąbek, Paweł  Abyście byli jednomyślni Ciemnoszyje, 6.07.1998
Garbacz, Józef  Wartości chrześcijańskie Włoszakowice, 15.02.1998
Garbacz, Józef  Właściwe wyznawanie grzechów Włoszakowice, 15.02.1998
Krajcer, Piotr  I stała się bitwa na niebie Andrychów, 17.05.1998
Krajcer, Piotr  Największe przykazanie Budziarze, 19.07.1998
Olejarz, Franciszek  Duch zdrowego zmysłu Poznań, 21.01.1998
Rorata, Roman  Dwa rzędy jezdnych Poznań, 15.03.1998
Rorata, Roman  Wonność Betanii Poznań, 15.03.1998
Dąbek, Paweł  Bel i Nebo Ciemnoszyje, 1997
Dąbek, Paweł  Wiara, nadzieja i miłość Kostki Duże, 29.06.1997
Kaleta, Daniel  Największe przykazanie Budziarze, 13.07.1997
Krajcer, Piotr  Zważcie jak się wam powodzi Andrychów, 18.05.1997
Krajcer, Piotr  A gdy Asyryjczyk wtargnie do ziemi waszej Budziarze, 13.07.1997
Krajcer, Piotr  Kapłan wraca do domu Kraków, 20.07.1997
Krajcer, Piotr  Najmniejsze przykazanie Białogard, 1.08.1997
Krajcer, Piotr  Godzina pokuszenia i jej sidła (Sympozjum 1) Tarnów, 26.10.1997
Olejarz, Franciszek  Czego Pan chce od ciebie Poznań, 21.08.1997
Sygnowski, Józef  Godzina pokuszenia i jej sidła (Sympozjum 2) Tarnów, 26.10.1997
Sygnowski, Józef  Słodycz starej natury Poznań, 21.09.1997
Dąbek, Paweł  Woń kadzidła Budziarze, 20.07.1996
Kaleta, Daniel  Walka Michała z diabłem Nałęczów, 25.08.1996
Krajcer, Piotr  Proroctwo o Gogu Nałęczów, 25.08.1996
Krajcer, Piotr  Co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to im czyńcie Poznań, 16.06.1996
Krawczyk, Daniel  Niebezpieczeństwo czasów końca (2 Tym. 3:1) Dąbrowa Górnicza, 11.12.1995
Kołacz, Zdzisław  Chrzest Białogard, 1994
Olszewski, Andrzej  Krzyż Chrystusowy Melbourne, 1994
Sygnowski, Józef  Moja wiara (niedokończony) Andrychów, 5.04.1994
Sygnowski, Józef  Wypełnił się czas Kostki Duże, 1994
Szatyński, Łukasz  Jedność Chrześcijańska Chorzów, 22.05.1994
Jakubowski, Mieczysław  O miłości Lublin, 27.06.1993
Krawczyk, Daniel  Nasze potrzeby Kostki Duże, 2-3.07.1993
Olszewski, Andrzej  Głoszenie Ewangelii Melbourne, 1993
Sablik, Stanisław  Nie samym chlebem człowiek żyje Białogard, 25/07/1992
Grudzień, Henryk  Miłosierdzie -, 1992
Kaleta, Daniel  Milczenie Andrychów, 31.05.1992
Kaleta, Daniel  Święć się Imię Twoje Wola Lubecka, 18.07.1992
Krajcer, Piotr  Święto Purim Wola Lubecka, 1992
Olszewski, Andrzej  Duchowa wrażliwość Melbourne, 1992
Suchanek, Paweł  Dom łaski i miłosierdzia Włoszakowice, 17.04.1992
Sygnowski, Józef  Moc odpuszczania grzechów na ziemi -, 10.07.1992
Garbacz, Józef  Ja Pocieszyciel Twój Nałęczów, 11.08.1991
Kołacz, Daniel  Kto sieje wiatr, zbiera burzę Nałęczów, 11.08.1991
Kołacz, Zdzisław  Żniwa Nałęczów, 11.08.1991
Purwin, Henryk  Nikt nie może służyć dwom panom Nałęczów, 11.08.1991
Dąbek, Andrzej  Pamiętniki Ezdrasza Białogard, 2-4.08.1991
Dąbek, Paweł  Pięć okresów karania Izraela (Izaj. 9) Białogard, 2-4.08.1991
Grudzień, Stefan  Ludzie jako narzędzia w ręku Pana Boga Białogard, 2-4.08.1991
Krawczyk, Daniel  Chrystus Pan w swoim ogrodzie (Pieśń Sal. 4:12-16) Białogard, 2-4.08.1991
Kwaśnik, Grzegorz  Mocarze, którzy umacniali władzę króla Dawida (2 Sam. 23:8) Białogard, 2-4.08.1991
Rozwarski, Zenon  Ciała ziemskie i ciała duchowe (1 Kor. 15:39-44) Białogard, 2-4.08.1991
Sygnowski, Józef  Okup w stosunku do przymierzy Białogard, 2-4.08.1991
Sygnowski, Józef  Pogrzebani w Chrystusie przez chrzest (Kol. 2:12) Białogard, 2-4.08.1991
Pietrzyk, Edward  Dwa spotkania Zakopane, 28.07.1991
Plewniok, Henryk  Czasy ochłody Zakopane, 28.07.1991
Purwin, Jeremiasz  Cztery Boskie zasady moralne Zakopane, 28.07.1991
Suchanek, Paweł  Więź doskonałości Zakopane, 28.07.1991
Dąbek, Andrzej  Dar przebaczania Wola Lubecka, 19-21.07.1991
Grudzień, Stefan  Duch Pański - Pocieszyciel Wola Lubecka, 19-21.07.1991
Gruhn, Jerome  Zbliżający się wielki ucisk Wola Lubecka, 19-21.07.1991
Kamiński, Henryk  Wtóra obecność - czas, sposób i cel Wola Lubecka, 19-21.07.1991
Kłusak, Józef  Nowe Stworzenie wobec Prawa Bożego Wola Lubecka, 19-21.07.1991
Kołacz, Zdzisław  Błyskawice jego oświecają okrąg świata Wola Lubecka, 19-21.07.1991
Kopak, Jan  Dzieciństwo i dojrzałość w Prawdzie Wola Lubecka, 19-21.07.1991
Kozak, Adam  Trudności i zagrożenia czasów ostatecznych Wola Lubecka, 19-21.07.1991
Krajcer, Piotr  Wartości czasu Wola Lubecka, 19-21.07.1991
Krawczyk, Daniel  Wysokie Powołanie Wola Lubecka, 19-21.07.1991
Sygnowski, Józef  Okup - nauką fundamentalną Wola Lubecka, 19-21.07.1991
Szarkowicz, Eugeniusz  Królestwo niebieskie w przypowieściach Wola Lubecka, 19-21.07.1991
Szatyński, Łukasz  Trzy miary mąki Wola Lubecka, 19-21.07.1991
Dąbek, Andrzej  Duma chrześcijanina Przychojec, 13-14.07.1991
Kołacz, Zdzisław  Czasy ochłody Przychojec, 13-14.07.1991
Rorata, Roman  Nie dam dziedzictwa ojców moich Przychojec, 13-14.07.1991
Suchanek, Paweł  Poświęć je w prawdzie twojej Przychojec, 13-14.07.1991
Wozniak, Daniel  Staczaj dobry bój wiary Przychojec, 13-14.07.1991
Gruhn, Jerome  Idę przygować wam miejsce Przychojec, 13-14.07.1991
Jakubowski, Mieczysław  Zatwardziałość i zmiękczenie Izraela Przychojec, 13-14.07.1991
Kamiński, Henryk  Te niebiosa i ta ziemia Przychojec, 13-14.07.1991
Krawczyk, Daniel  Co poślubisz, uczyń mocnym (wykład do chrztu) Przychojec, 13-14.07.1991
Szwed, M.  Na górze wysokiej podnieście chorągiew Przychojec, 13-14.07.1991
Krawczyk, Daniel  Wykład na temat chrztu Kraków, Konwencja Generalna, 6-7.07.1991
Lipka, Aleksander  Służba Bogu prowadząca do żywota wiecznego Kraków, Konwencja Generalna, 6-7.07.1991
Olchowy Nadzieja powołania i dziedzictwo świętych Kraków, Konwencja Generalna, 6-7.07.1991
Gruhn, Jerome  Chluba z krzyża Chrystusowego Kraków, Konwencja Generalna, 6-7.07.1991
Kamiński, Henryk  A żywot był oną światłością ludzką Kraków, Konwencja Generalna, 6-7.07.1991
Szarkowicz, Eugeniusz  Prawdziwy i przykładny chrześcijanin Kraków, Konwencja Generalna, 6-7.07.1991
Bywalec, Walenty  Kto umarł, usprawiedliwiony jest Romanówka, 29-30.06.1991
Garbacz, Józef  Zmysł Chrystusowy Romanówka, 29-30.06.1991
Kołacz, Zdzisław  Jest tu nauczyciel i woła cię Romanówka, 29-30.06.1991
Sygnowski, Józef  Okolicznościowy wykład do chrztu Romanówka, 29-30.06.1991
Szatyński, Łukasz  Naród izraelski i Gog z północy Romanówka, 29-30.06.1991
Kamiński, Henryk  Skuteczność modlitwy Romanówka, 29-30.06.1991
Knop, Franciszek  Jedność Ciała (Kościoła) Chrystusowego Romanówka, 29-30.06.1991
Kwaśnik, Grzegorz  Ustanowienie Królestwa Bożego na ziemi Romanówka, 29-30.06.1991
Litkowicz, Jan  Ziemia galilejska Romanówka, 29-30.06.1991
Purwin, Jeremiasz  Bojuj on dobry bój wiary Romanówka, 29-30.06.1991
Kołacz, Daniel  O czym rozmawialiście między sobą? Kostki Duże, 22-23.06.1991
Krajcer, Piotr